Колектив кафедри бізнесу та управління персоналом

Лопатинський Юрій Михайлович
Лопатинський Юрій МихайловичЗавідувач кафедри бізнесу та управління персоналом ЧНУ

Доктор економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – 2007 р.
Професор (кафедра економіки підприємства) – 2010 р.
Освіта вища, 1981-1986 р., Чернівецький державний університет (тепер – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), присвоєна кваліфікація – економіст.

Антохова Ірина Михайлівна
Антохова Ірина МихайлівнаДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: формування ринку освітніх послуг, проблеми економіки та освіти
Курси, що читає: Економіка підприємства, Управління потенціалом, Ринок праці, Організаційна поведінка.

Водянка Любов Дмитрівна
Водянка Любов ДмитрівнаДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення
Курси, що читає: Економіка праці та соціально-трудові відносини, Економіка інноваційного підприємства, Економіка та організація інноваційної діяльності, Планування і контроль на підприємстві, Економічне управління підприємством, Аудит персоналом

Кифяк Вікторія Іванівна
Кифяк Вікторія Іванівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: - повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство»
Сфера наукових інтересів: Застосування положень інституціоналізму для розвитку суб'єктів господарювання.
Дисципліни: Економіка підприємства, Ціноутворення, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Соціологія праці, Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків.

Ковалюк Богдан Іванович
Ковалюк Богдан ІвановичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення
Дисципліни: Організація діяльності малих підприємств, Організація діяльності агропромислових формувань, Економіка, організація та планування виробничих підприємств, Управління проектами

Ксьондз Сергій Володимирович
Ксьондз Сергій ВолодимировичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: мале та середнє підприємництво, економічна ефективність операційної діяльності промислових підприємств, імідж підприємств: кількісні методи оцінки.
Дисципліни: Економіка підприємства, Економічна діагностика, Проектний аналіз, Управління витратами, Економіка, організація та діяльність об’єднань підприємств.

Мельник Анжела Геннадіївна
Мельник Анжела ГеннадіївнаАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тематика наукових досліджень: економіка та управління підприємствами, економіка та управління національним господарством
Дисципліни: Корпоративне управління, Особливості функціонування підприємств за видами економічної діяльності, Трудові відносини на підприємстві, Економічна психологія та етика бізнесу

Мельник Олег Іванович
Мельник Олег ІвановичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тематика наукових досліджень: економіка та управління підприємствами, економіка та управління національним господарством
Дисципліни: Організація виробництва, Економічна діагностика, Корпоративне управління, Особливості функціонування підприємств за видами економічної діяльності, Трудові відносини на підприємстві

Філіпчук Наталія Василівна
Філіпчук Наталія ВасилівнаДоцент, кандидат економічних наук

Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект, Економічна психологія.
Дисципліни: Регіональна економіка, Економічна психологія, Економічна психологія та етика бізнесу, Психологія маркетингу, Психологія управління, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Фізіологія і психологія праці

Прокопець Людмила Володимирівна
Прокопець Людмила ВолодимирівнаАсистент, кандидат економічних наук

Посада: Асистент
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економіки підприємства, 2008 р.
Сфера наукових інтересів: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
Дисципліни: Банкрутство і санація, регіональна економіка, аудит персоналу, управління конкурентоспроможністю підприємства, управління потенціалом підприємства.

Тодорюк Сергій Іванович
Тодорюк Сергій ІвановичАсистент, кандидат економічних наук
Освіта: Закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2010 році за спеціальністю "Економіка підприємтсва". Працює на кафедрі з 2010 року. Сфера наукових інтересів: Сталий розвиток. Кандидатська дисертація: – спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; – тема роботи: „ Детермінанти сталого розвитку аграрного сектора національної економіки”
Підгірна Віра СвятославівнаСтарший лаборант
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр з фінансів і кредиту
Кобеля Зоряна Ігорівна
Кобеля Зоряна ІгорівнаДоцент, кандидат економічних наук
Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2001 році за спеціальністю "Економіка підприємства". Працює на кафедрі з 2001 року. Кандидатська дисертація: - спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика - тема роботи: „Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах” Тематика наукових досліджень: трудовий потенціал, економіка праці, мотивування персоналу Дисципліни: Економіка праці і соціально-трудові відносини Потенціал і розвиток підприємства Мотивування персоналу Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Організація виробництва
Зибарева Оксана Василівна
Зибарева Оксана Василівнавикладач кафедри, професор

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Сфера наукових інтересів: сталий розвиток та соціальна відповідальність підприємництва, потенціал та стратегічне забезпечення підприємницької діяльності, управління підприємством в умовах кризових ситуацій, регіональна економіка.
Дисципліни, що викладаються: Соціальна відповідальність - 15, Стратегічний менеджмент - 15, Тайм-менеджмент - 14, Інноваційний розвиток підприємства - 15, Антикризове управління підприємством - 15, Потенціал і розвиток підприємницької діяльності - 30

Вербівська Людмила Василівна
Вербівська Людмила Василівнадоцент

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, стратегія розвитку підприємства, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства, стратегічний розвиток електронного бізнесу в національній економіці.
Дисципліни, що викладаються: «Стратегія підприємництва», «Проектний аналіз», «Основи наукових досліджень в професійній діяльності», «Менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент».

Кравчук Ірина Петрівна
Кравчук Ірина Петрівнаасистент

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки, інтеграція національного бізнесу до глобальної економіки.
Дисципліни, що викладаються: «Інвестування», «Електронна комерція», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами», «Стратегії сучасного електронного бізнесу», «Інформаційна економіка».

Лопащук Інна Афанасіївна
Лопащук Інна Афанасіївнадоцент

Посада: завідувач аспірантури, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Становлення сучасних форм інфраструктури продовольчого ринку України. Трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі. Проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва в Україні. Інноваційне підприємництво. Аутсорсинг логістичних систем.
Дисципліни, що викладаються: Підприємництво, Товарознавство, Комерційна діяльність, Управління витратами.

Попадюк Олена Василівна
Попадюк Олена Василівнаасистент

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: розвиток людського капіталу в системі визначення конкурентоспроможності підприємства, міжнародні моделі корпоративної соціальної відповідальності та можливості їх впровадження у вітчизняні підприємства, особливості розвитку соціально-трудових відносин.
Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Організація торгівлі», «Економіка і бізнес», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Обґрунтування підприємницьких рішень та оцінювання ризиків».

Скляр Євгенія Володимирівна
Скляр Євгенія Володимирівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: світова торгівля, стратегічний потенціал харчової галузі, організація виробництва, агропродовольча інфраструктура, розвиток біржової торгівлі та ринку, функціонування та розвитку підприємництва.
Дисципліни, що викладаються: «Біржова діяльність», «Економіка бізнесу», «Організація виробництва», «Вступ у спеціальність», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Корпоративне управління», «Міжнародний бізнес та біржові ринки», «Аналіз та прогнозування біржового ринку», «Корпоративне управління».

Белей Світлана Іванівна
Белей Світлана Іванівнадоцент

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: розвиток аграрної економіки як парадигма трансформаційних та інтеграційних процесів в умовах глобалізації; механізми розвитку сільських територій в умовах диспропорційності економічного зростання та з урахуванням інституціональних особливостей української економіки.
Дисципліни, що викладаються: історія економіки та економічної думки, міжнародна економіка, глобальна економіка, маркетинг, рекламне забезпечення підприємницької діяльності.

Яскал Оксана Олександрівна
Яскал Оксана Олександрівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, проблеми неформальної зайнятості, управління бізнес-процесами.
Дисципліни, що викладаються: «Торговельне підприємництво», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Підприємництво».