Кіндзерський Віталій Володимирович (Vitalii Kindzerskyi)

 

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ytdF3wcAAAAJ&view_op=list_works

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-3586-2016

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-3374-2011

 

Дисципліни, що викладаються: 

ОР бакалавр: Економіка підприємства, Економіка будівництва, Економіка архітектурного проєктування, Організація торгівлі, Організація виробництва, Економіка торгівлі, Реінженіринг персоналу, Бізнес-інжиніринг.

 

Освіта та професійний розвиток:

2016 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, тема кандидатської дисертації: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки»;

2011-2015 рр. – аспірантура, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

2004-2009 рр. – вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», магістр;

Напрям наукових досліджень: теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного сектора національної економіки.

Сфера наукових інтересів:  Державне регулювання аграрного сектора; інституційна політика розвитку секторів національної економіки; бізнес-планування.

 

Професійна активність:

 1. Член Комісії з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 2021 року до тепер.
 2. Член Комісії з інформаційної та медійної діяльності Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 2019-2021 рр.
 3. Член Ради з гуманітарної освіти і виховання з 2009 року до тепер.
 4. Член Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 2009 року до тепер.

 

Міжнародне стажування та участь  у проєктах:

Учасник Еразмус+ проєкту «ІНТЕРАДІС» 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.

Учасник семінару в рамках проєкту Еразмус+ «Інтеграція та адаптація іноземних студентів – ІНТЕРАДІС» з 22 до 30 липня 2023 року.

Учасник програми міжнародної мобільності викладачів в Клузькому університееті імені Бабеша-Бойяї (м. Клуж-Напока) в рамках проєкту Еразмус + з 17 по 23 липня 2022 р.

Підвищення кваліфікації та науково-педагогічне стажування на тему «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University з 21 вересня по 30 жовтня 2020 року у м. Новий Сонч, Польща.

 

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької міської ради, 2022р.

Подяка голови Чернівецької обласної державної адміністрації, 2021р.

Нагрудний знак ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Профспілковий лідер», 2020р.

Грамота Чернівецького міського голови, 2017р.

Почесна грамота Чернівецької обласної ради, 2017р.

Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації, 2014р.

Подяка Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чернівецької міської ради, 2013р.

Почесна грамота ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, 2012р.

Свідоцтво переможця обласного конкурсу «Кращий голова первинної профспілкової організації», 2011р.

Подяка Чернівецького міського голови, 2009р.

Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації, 2008р.

Основні публікації:

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS – 1.

 

Основні публікації за останні 5 років:

 1. 1. Лопатинський Ю.М., Белей С.І., Кіндзерський В.В. Відтік людського капіталу в умовах асиметричного розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2023. №5
 2. Кіндзерський В.В. Бізнес-план – запорука успішного бізнесу. Організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 264 с.
 3. Вступ до спеціальності: підприємництво й управління : навч. пос. в ілюстр. / Ю. Лопатинський, В. Кифяк, В. Кіндзерський. Чернівці : Чернівец. нац.ун-т ім. Ю. Федковича, 2023. 169 с.
 4. Діагностика бізнес-проєктів та бізнес-інжиніринг : навч. посібник / С.В. Ксьондз, В.І. Кифяк, В.В. Кіндзерський. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 400 с.
 5. 5. Kyfyak V., Kindzerskyy V. and Antokhova I. (2022). Socio-Economic Determinants of Migration Processes and the Mechanism of Their Regulation. Review of Economics and Finance. Vo. 20, pp. 269-276.
 6. 6. Кифяк В.І., Кіндзерський В.В. Управління персоналом як основний бізнес-процес підприємств. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка. 2020. № 827.
 7. 7. Кіндзерський В.В., Жебчук Р.Л. Трансформація механізму оподаткування доходів населення в умовах пожвавлення міждержавної конкуренції економічних систем. Ефективна економіка. №10.