ksoindz

Ксьондз Сергій Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Юрія Федьковича у 1988 році за спеціальністю “Економіка праці”. Працює на кафедрі з 1991 року.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг

– тема роботи: “ Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу (на прикладі Чернівецької області) ”

Тематика наукових досліджень: мале та середнє підприємництво, економічна ефективність операційної діяльності промислових підприємств, імідж підприємств: кількісні методи оцінки.

Курси, що читає:

  1. Підприємництво – 30
  2. Проектний аналіз – 30
  3. Управління та діагностування бізнес процесами – 30
  4. Управління витратами – 30

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21 Rozalin010661@gmail.com s.ksjondz@chnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

ТОВ «РОЗМА», відділ організації праці та заробітної плати – 2014 рік.

Основні публікації:

  1. Vodianka, Z. Kobelia, S. Ksyondz. Death rate as a demo-economic factor of the country’s labour potential reduction // (2016), “EUREKA: Social Sciences and Humanities”, Number 2, p. 15-20 – http://eu-jr.eu/social/article/view/63
  2. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (18,70 д.а.)
  3. Економіка підприємства: збірник практичних завдань / уклад.: В.І. Кифяк, С.В. Ксьондз, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.
  4. Підгірна В., Ксьондз С., Сеньовська Я. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. № 20. С. 64-70. http://www.agrosvit.info/pdf/20_2019/11.pdf