ksoindz

Ксьондз Сергій Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Юрія Федьковича у 1988 році за спеціальністю “Економіка праці”. Працює на кафедрі з 1991 року.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг

– тема роботи: “ Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу (на прикладі Чернівецької області) ”

Тематика наукових досліджень: мале та середнє підприємництво, економічна ефективність операційної діяльності промислових підприємств, імідж підприємств: кількісні методи оцінки.

Курси, що читає:

 1. Економіка підприємства.
 2. Економічна діагностика.
 3. Проектний аналіз.
 4. Управління витратами.
 5. Економіка, організація та діяльність об’єднань підприємств.

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21 Rozalin010661@gmail.com s.ksjondz@chnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

ТОВ «РОЗМА», відділ організації праці та заробітної плати – 2014 рік.

Наукові праці

 1. Деякі аспекти форм регіонального розвитку в Україні. Міжнародна наукова конференція: “Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку.” Тези. Ч. 1. – Чернівці, 1994. – С. 46-49.
 2. Деякі аспекти інвестиційної політики в умовах регіонального розвитк. Міжнародна наукова конференція: “Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку”. Тези. Ч.  2. Чернівці: ЧДУ. –1994. – С.62-66.
 3. Малі підприємства: проблеми становлення та функціонування у ВЕЗ. Міжнародна наукова конференція “Проблеми економічної політики у ВЕЗ”. – Частина 1. Чернівці: ЧДУ. – 1995. – С. 85-86.
 4. Деякі аспекти розвитку малого бізнесу в Україні та інших державах світу. Збірник: Конфлікт у суспільстві: діалектика і профілактика. Київ – Чернівці: КЗГІ, ЧДУ. – 1995. – С.289-294.
 5. Інвестування малого бізнесу: зарубіжний та вітчизняний досвід. Міжнародна наукова конференція “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання. – Частина 1. Чернівці: ЧДУ. – 1997. – С.196-199.
 6. Деякі аспекти розвитку малого бізнесу: світовий досвід та Україна. Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 10. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1997. – С.43-46.
 7. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього підприємництва в світі та на Україні. Монографія. Чернівці: Рута, 1998. – 99с.
 8. Інвестування малого та середнього бізнесу: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 26. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – С.97-103.
 9. Визначення та обґрунтування факторів, що формують середовище підприємницької діяльності. Збірник: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. (Щорічник наук. праць ). – Львів: ІРД НАН України. 1998. – Вип.7. – С.40-52.
 10. Обґрунтування класифікації підприємств малого та середнього бізнесу для потреб реструктуризації економіки України. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 44. Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 195с., С.114 – 125
 11. Деякі проблемні питання зовнішньоекономічної діяльності малих та середніх підприємств в контексті інвестиційної політики України. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції у двох томах, Т.1. Чернівці 4-6 квітня 2000 року. С.115-119
 12. Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу в умовах ринкових трансформацій вітчизняної економіки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: “АНТ Лтд”, 2002. – 345с., С. 188-189
 13. Управління організацією внутрішньо фірмового планування на малих та середніх підприємствах. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: “АНТ Лтд”, 2002. – 345с., С. 217-223
 14. Бізнес-інкубатор – важлива організаційно-економічна модель розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 139. Економіка. – Чернівці: Рута, 2002 – 143с., С.65-70
 15. Концептуальні підходи до порівняльної оцінки ефективності капіталовкладень (інвестицій). Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 162. Економіка. – Чернівці: Рута, 2002 – 143с., С. 67-70
 16. Ксьондз С.В., Антохов А.А. Сучасні проблеми мотивації праці в сфері вищої освіти
 17.  Матеріали 15-ої міжнародної науково-практичної конференції ”Стратегічний розвиток регіону  – економічне зростання та інтеграція”, Чернівецький КНТЕ університет, 11 – 12 травня 2006р. Част. 2. –Чернівці. 2006. – 392с.
 18. Ксьондз С.В. , Головенко Л. Роль малих підприємств у зовнішньоекономічній діяльності України .  Матеріали 17 міжнародної науково-практичної конференції „Генезис інституціональної системи сучасної економіки України”, м. Чернівці, 2007р. –  272с.
 19. Організаційно-економічні аспекти мотивації сучасного підприємництва. Функціонування євро регіонів в умовах трансформаційної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2009 року. – Чернівці, 2009. – 456с. (с.353-355)2
 20. Розділ до колективної монографії: «Концептуальні засади розвитку малого підприємництва». Національні та регіональні складові функціонування підприємств: Монографія / За ред. Ю. М. Лопатинського. – Чернвці: Чернівецький нац. Ун-тет, 2011 – 304с. (с. 171-189)
 21. Концептуальні підходи до кількісного визначення іміджу підприємства. Ксьондз С. В., Яскал І.В., Мадей І.К. Концептуальні підходи до кількісного визначення іміджу підприємства// електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» від 02.04.13, с.1-8
 22. Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України. Ксьондз С.В., Водянка Л.Д., Сенюк А.І. Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. Праць. – Вип. 694-695. – Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. –С.67-77
 23. Death rate as a demo-economic factor of the country’s  labour potential reduction / Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Sergey Ksyondz //  «EUREKA: Social and Humanities». – Number 2 (2016). – С. 15-20.

Навчально-методичні праці

 1. Введення в проектний аналіз: Методичні вказівки / Укл.: С.В. Ксьондз. – Чернівці: Рута, 2001. – 32 с.
 2. Введення в проектний аналіз: Практикум / Укл.: С.В. Ксьондз. – Чернівці: Рута, 2001. – 100 с.
 3. Введення в проектний аналіз: Опорний конспект лекцій / Укл.: С.В. Ксьондз. – Чернівці: Рута, 2001. – 127 с.
 4. Євдокименко В.К., Антохова І.М., Ксьондз С.В., Настащук Г.Ф. Економіка підприємства у схемах і таблицях: Методичний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 63 с.
 5. Охорона праці: Методичні вказівки до розрахунку інтегральної оцінки важкості праці / Укл.: С.В. Ксьондз. – Чернівці: Рута, 2004. – 34 с.
 6. Економіка підприємства: Збірник тестових завдань/ Укл.: Антохова І.М., Ксьондз С.В., Буднікевич І.М., Онещук Т.М., Осадца З.І. – Чернівці: Рута, 2004. – 36с.
 7. Охорона праці: Методичні вказівки до виконання тестових робіт / Укл.: С.В. Ксьондз. – Чернівці: Рута, 2004. – 46с.
 8. Охорона праці: Тестова робота №1 / Укл.: Ксьондз С. В., Антохова І.М. – Чернівці: Рута, 2004. – 16с.
 9. Охорона праці: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт / Укл.: Ксьондз С.В., Онещук Т.М., Антохова І.М. – Чернівці: Рута, 2004, – 28с.
 10. Рейтингове навчання у вузі: Методичні вказівки / Укл.: Ксьондз С.В., Нікіфорак В.А., Білик Л.С., Антохова І.М. – Чернівці: Рута, 2004. – 36с.
 11. Виробнича практика з економіки підприємства: Методичні вказівки / Укл.: Ксьондз С. В., Осадца З.І., Антохова І.М. – Рута, 2005. – 41с.
 12. Охорона праці: Методичні вказівки з проведення атестації робочих місць / Укл.: С.В. Ксьондз, І.В. Яскал, В.Я. Унгурян. – Чернівці: Рута, 2005. – 34с.
 13. Економіка підприємства: Збірник практичних завдань / Укл.: Ксьондз С.В., Яскал І.В., Парфенова Н.В. – Чернівці: Рута, 2005 – 72с.
 14. Ксьондз С.В., Антохова І.М., Осадца З.І., Онещук Т.М. Охорона праці: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2005. – 57с.
 15. Економіка підприємства: Опорний конспект лекцій для модульно-рейтингової системи навчання„Крок за кроком”, Крок 1/Укл.: Ксьондз С.В., Осадца З.І. – Чернівці: Рута, 2005.- 37 с.
 16. Економіка підприємства: Опорний конспект лекцій для модульно-рейтингової системи навчання„Крок за кроком”, Крок 2/Укл.: Ксьондз С.В., Осадца З.І. – Чернівці: Рута, 2005.- 70 с.
 17. Курсова робота з економіки підприємства: Методичні вказівки/ Укл.: Ксьондз С.В., Осадца З.І., Антохова І.М., Ковалюк Б.І. – Чернівці: Рута, 2006. – 46с.
 18. Економіка підприємства: Методичні матеріали до складання поточного іспиту / Укл.: Ксьондз С.В., Осадца З.І., Антохова І.М., Ковалюк Б. І. – Чернівці: Рута, 2006. – 72с.
 19. Охорона праці: Методичні вказівки з підготовки до іспиту/ Укл.: Ксьондз С.В., Ковалюк Б.І., Осадца З.І.–  Чернівці: Рута, 2006. – 38с.
 20. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник / Укл.: Ксьондз С.В., Ковалюк Б.І. – Чернівці: Рута, 2007. – 44с.
 21. Ксьондз С.В., Кобеля З.І. Організація навчального процесу за КМСОНП з використанням ЕОМ: методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 84с.
 22. Економіка підприємства: Конспект лекцій. Крок 4 / Укл.: Ксьондз С.В., Антохова І.М., Кобеля З. І. – Чернівці: Рута, 2008. – 34с.
 23. Економіка підприємства: Опорний конспект лекцій. – Крок 3 / Укл.: Ксьондз С.В., Кобеля З.І. – Чернівці: Рута, 2008. – 84с.
 24. Економіка підприємства: Конспект лекцій, – Крок 5 / Укл.: С.В. Ксьондз, З.І. Кобеля. – Чернівці: Рута, 2009. – 82с
 25. Економіка підприємства: Конспект лекцій. Крок 9: Якість продукції / Укл.: Ксьондз С.В., Кобеля З.І. – Чернівці: Рута, 2009. – 75 с.
 26. Економічна діагностика: навч. Посібник /укл.: С.В. Ксьондз, О.І. Мельник . – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – 76с.
 27. Тести для контролю якості навчання студентів: методичні вказівки / уклад.: Ковалюк Б.І., Ксьондз С. В. – Чернівці: Чернівецький нацю ун-т, 2012. – 40с.

Останні публікації:

 1. Vodianka, Z. Kobelia, S. Ksyondz. Death rate as a demo-economic factor of the country’s labour potential reduction // (2016), “EUREKA: Social Sciences and Humanities”, Number 2, p. 15-20 – http://eu-jr.eu/social/article/view/63
 2. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (18,70 д.а.)
 3. Економіка підприємства: збірник практичних завдань / уклад.: В.І. Кифяк, С.В. Ксьондз, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.