ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ
кафедри обліку, аналізу і аудиту на 2022-2023 навчальний рік

Види робітТермін виконання
1. Формування soft skills у здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»вересень 2022
2. Вдосконалення напрямів методичної роботи кафедри в контексті дотримання акредитаційних вимог та забезпечення конкурентоспроможності  освітніх програм «Облік і оподаткування»листопад 2022
3. Методичні проблеми забезпечення самостійної роботи здобувачівлютий 2023
4. Особливості викладання навчальних дисциплін циклу вільного вибору для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівняквітень 2023
5. Міжнародна діяльність здобувачів вищої освіти (міжнародна мобільність у вищій школі, співпраця кафедри у рамках отримання подвійного диплому, гранти як якісно новий рівень розвитку кафедри)червень 2023

Виховні (кураторські) години на ІІ семестр

КураторГрупаДень та година
Михалків А.А.171Вівторок, 12:00-12:50
Косташ Т.В.271Четвер, 12:00-12:50
Бонарев В.В.371П’ятниця, 11:00-12:00
Вергун А.І.471Середа, 13:00-14:00
Танасієва М.М.571Вівторок, 14:30-15:00