vodianka

Водянка Любов Дмитрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2005 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом з 2005 року.

Виконує обов’язки секретаря методичної ради факультету.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність  08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності – харчова промисловість)
Тема роботи  Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості
Науковий керівник  д.е.н., проф. Д.Ф. Крисанов
Установа, де проведено захист  Національний університет харчових технологій

Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення

Курси, що читає:

 1. Економіка праці та соціально трудові відносини – 30
 2. Економіка та організація інноваційної діяльності – 30
 3. Організація праці – 30
 4. Організація консалтингового бізнесу – 15
 5. Інтелектуальний бізнес – 15

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: LjuboVVodjanka84@mail.ru, l.vodjanka@chnu.edu.ua

Основні публікації:

 1. Водянка Л., Антохова І., Сибирка Л. Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення. Інвестиції: практика та досвід. № 20. С. 29-34 – http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6854&i=4
 2. Водянка Л., Підгірна В., Лаврук І. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення. Економіка та держава. № 5 С. 68-71 – http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/16.pdf
 1. Водянка Л., Антохова І., Підгірна В. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. № 8. С. 26-32 – http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2870&i=4
 1. Vodianka L., Stakhova N., Sybyrka L. The economy in Ukraine: the essence, causes, ways of solving. Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. Vol. VII(33), I.: 199. PP.7-10 – https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-hs2019-199vii33-01.pdf
 1. Vodianka L., Antohova, Sybyrka L. Financial strategy for enterprise development. Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. VII(34), I.: 205. PP.38-41 – http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_205_34.pdf
 1. Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід. Інфраструктура ринку. № 16. – http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/7.pdf.
 1. Водянка Л., Козак В., Мельник Я. Динаміка впливу іноземних потоків на регіональне виробництво. Науковий вісник Чернівецького університету. 2019. Вип. 820. С.70-75  – https://drive.google.com/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view
 2. Водянка Л., Кифяк В., Шелюжак І. Системний підхід до аналізу міграційних процесів. Бізнес Інформ. № 11. С. 77-83 – https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-11_0-pages-77_83.pdf
 1. Водянка Л.Д., Кифяк В.І., Скуляк В. М. Креативно-інноваційна діяльність підприємства як вимога сучасного етапу розвитку економіки. Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. 57-80.
 2. Водянка Л., Підгірна В., Сироїжко К. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. №9.  С. 77-82.  http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6074&i=14
 3. Водянка Л., Кутаренко Н., Сеньовська Я. Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві Чернівецької області. Агросвіт. 2018. № 5.  С. 53-61. http://www.agrosvit.info/pdf/5_2018/10.pdf
 4. Vodianka L., Zrybnieva I., Kyfyak V., Sybyrka L. Harmonization of Ukrainian labour legislationaccordance with acquis communautaire of theeuropean union. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Volume 17, ISSUE 2(26). P. 95-101. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1030/898
 5. Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Зрибнєва І.П. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наук. праць. 2017. Випуск I-II (65-66). С. 98 -105 – http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf