Шановні студенти,  щиро вітаємо Вас у спільноті 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича!

Ми подбали про комфорт та безпеку Вашого навчання! Де можна уточнити інформацію, якщо у Вас виникають питання? 

Важливу для Вас інформацію можна отримати у вільному доступі на сайтах:

Відповіді на найбільш типові запити здобувачів можна отримати за покликаннями у переліку нижче:

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


ФОРМУВАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ, ВІЛЬНИЙ  ВИБІР ДИСЦИПЛІН

ПРАВО НА НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ


ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ


ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ


СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ MOODLE


ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЙ 

АПЕЛЯЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКОВОГО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Правила академічної доброчесності 

https://www.chnu.edu.ua/media/lnojdab4/pravyla-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf

Етичний кодекс

http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/FABDPM/AcademicIntegrity/ChNU-ethic-codex.pdf

Виявлення та запобігання академічному плагіату https://www.chnu.edu.ua/media/ozmf0rih/polozennia-pro-vyiavlennia-ta-zapobihannia-plahiatu.pdf

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ

ДОПОМОГА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДІЇ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ https://mon.gov.ua/ua/news/pracyuyut-garyachi-liniyi-dlya-skarg-shodo-nedotrimannya-bezpechnih-umovosvitnogo-procesu

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ  ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ  З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

koruptsii/#:~:text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D 0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D 0%B1%D0%BE%D0%B2’%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D0

%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97, %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%94% D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0. 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

університету https://www.chnu.edu.ua/universytet/normatyvni-dokumenty/polozhennia-pro-naukovetovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-i-molodykh-vchenykh-ta-radu-molodykh-vchenykh/  

економічного факультету https://econom.chnu.edu.ua/studentu/snet, 

кафедри бізнесу та управління персоналом https://econom.chnu.edu.ua/naukovyjgurtoktsentrkreatyvnogopidpryyemnytstvataliderstva, 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ШТАБ 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ 

Якщо у Вас ще залишились питання, то можна звернутись до куратора Вашої групи, який надасть додаткові роз’яснення та допоможе вирішити Вашу проблему

Також хочемо повідомити Вас про можливість у разі потреби (анонімно) скористатись СКРИНЬКОЮ ДОВІРИ, яка знаходиться у 14 корпусі біля 46 аудиторії, де можна залишити повідомлення щодо зауважень, побажань та пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу (велике прохання – слідкувати за коректністю Ваших повідомлень)