todoriuk

Тодорюк Сергій Іванович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2010 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2010 року.

Контактна інформація:

робочий телефон 51-25-21

Сфера наукових інтересів: Сталий розвиток аграрного сектору.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
– тема роботи: „ Детермінанти сталого розвитку аграрного сектора національної економіки”

 Дисципліни:

 1. Економіка праці та СТВ
 2. Економіка підприємства
 3. Ринок праці
 4. Мотивування персоналу
 5. Економічна психологія.

Фахові наукові публікації

 1. Тодорюк С.І. “Тенденції розвитку та діяльність малих аграрних підприємств” / С.І. Тодорюк // Буковинський університет. Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2012. – Випуск 8. – C. 324-334.
 2. Тодорюк С.І. “Сталий розвиток як економічна категорія” / С.І. Тодорюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №1. – C. 199-202.
 3. Тодорюк С.І. “Законодавчо нормативний базис і процес розвитку аграрного сектора економіки України” / С.І. Тодорюк // Агросвіт. – жовтень 2013. – №20. – C. 40-49.
 4. Тодорюк С.І. “Інституції сталого розвитку” / С.І. Тодорюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – №4(66). – C. 215-219.
 5. Todoriuk S. “Institutes and institutions: the problem of distinctions between the terms” / S. Todoriuk // Intellectual Archive. – 2014. – Vol. 3 No. 2. – pр. 72-78.
 6. Щурик М.В., Тодорюк С.І. “Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора на засадах сталого розвитку” / М.В. Щурик, С.І. Тодорюк // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, №1-2. – C. 115-121.
 7. Тодорюк С.І. “Екологічні перспективи в реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України” / С.І. Тодорюк // Інвестиції: практика та досвід. – липень 2014. – №14. – C. 106-109.
 8. Todoriuk S. “Functionong of      agricultural  holdings      in      Ukraine: strong and weak sides” / S. Todoriuk // The USV annals of economics and public administration. – 2014. – 14 Issue 1(19). – pp. 56-61.
 9. Тодорюк С.І. “Економічне регулювання у реалізації принципів екологізації аграрного сектора економіки України” / С.І. Тодорюк // Агросвіт. – серпень 2014. – №16. – C. 53-58.
 10. Тодорюк С.І. “Соціальні складові в екологічно збалансованому розвитку аграрних відносин в Україні” / С.І. Тодорюк // Інвестиції: практика та досвід. – вересень 2014. – №17. – C. 63-68.
 11. Тодорюк С.І., Кутаренко Н.Я. “Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України” / С.І. Тодорюк, Н.Я. Кутаренко // Агросвіт. – квітень 2016. – №8. – C.34-39. http://www.agrosvit.info/pdf/8_2016/7.pdf
 12. Todoriuk S., Kutarenko N.  “Implementation of sustainable development as one way of global challenges’ solution” / S. Todoriuk, N. Kutarenko // Intellectual Archive. – 2016. – Vol. 5, Num. 3http://www.intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2016_05.pdf
 13. Тодорюк С.І., Антохова І.М., Никифорак В.А. “Забезпечення гідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
 14. Todoryuk S. I., Antokhova I. M., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65

Науково практичні конференції

 1. Тодорюк С.І. Розвиток та роль малого бізнесу в Чернівецькій області: основні проблеми та шляхи їх вирішення / С.І. Тодорюк // Перспективне инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011: Материалы международной научно-практической конференции. – Одесса 2011. – Том 11. – C. 35-3
 2. Тодорюк С.І. Діяльність малих аграрних підприємств Чернівецької області / С.І. Тодорюк // Сучасні дослідження економічного простору : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 15-16 березня 2012р. – Том 1. – С. 50-54.
 3. Тодорюк С.І. “Сталий розвиток” як наукова категорія / С.І. Тодорюк // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : Матеріали ХХII Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 14-15 червня 2013р. – С. 12-15.
 4. Тодорюк С.І. Інститути та інституції: проблема співвідношення понять / С.І. Тодорюк // Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток : Матеріали ХХIХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – 6-7 вересня 2013р. – С. 6-9.
 5. Тодорюк С.І. Кількісні параметри розвитку аграрних підприємств України та напрямки їх покращення / С.І. Тодорюк // Реформирование економики в контексте международного сотруднечества : Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь. – 29-30 ноября 2013 г. – С. 126-131.
 6. Тодорюк С.І. Агрохолдинги в Україні: переваги та недоліки / С.І. Тодорюк // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. – 18-19 квітня 2014р. – С. 65-69.

Монографія: Лопатинський Ю. М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств / Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І.; Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – 219 с.