todoriuk

Тодорюк Сергій Іванович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2010 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2010 року.

Контактна інформація:

робочий телефон 51-25-21

Сфера наукових інтересів: Сталий розвиток аграрного сектору.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
– тема роботи: „ Детермінанти сталого розвитку аграрного сектора національної економіки”

 Дисципліни:

 1. Економіка праці та СТВ
 2. Економіка підприємства
 3. Ринок праці
 4. Мотивування персоналу
 5. Економічна психологія.

Фахові наукові публікації

 1. Тодорюк С.І. “Тенденції розвитку та діяльність малих аграрних підприємств” / С.І. Тодорюк // Буковинський університет. Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2012. – Випуск 8. – C. 324-334.
 2. Тодорюк С.І. “Сталий розвиток як економічна категорія” / С.І. Тодорюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №1. – C. 199-202.
 3. Тодорюк С.І. “Законодавчо нормативний базис і процес розвитку аграрного сектора економіки України” / С.І. Тодорюк // Агросвіт. – жовтень 2013. – №20. – C. 40-49.
 4. Тодорюк С.І. “Інституції сталого розвитку” / С.І. Тодорюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – №4(66). – C. 215-219.
 5. Todoriuk S. “Institutes and institutions: the problem of distinctions between the terms” / S. Todoriuk // Intellectual Archive. – 2014. – Vol. 3 No. 2. – pр. 72-78.
 6. Щурик М.В., Тодорюк С.І. “Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора на засадах сталого розвитку” / М.В. Щурик, С.І. Тодорюк // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, №1-2. – C. 115-121.
 7. Тодорюк С.І. “Екологічні перспективи в реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України” / С.І. Тодорюк // Інвестиції: практика та досвід. – липень 2014. – №14. – C. 106-109.
 8. Todoriuk S. “Functionong of      agricultural  holdings      in      Ukraine: strong and weak sides” / S. Todoriuk // The USV annals of economics and public administration. – 2014. – 14 Issue 1(19). – pp. 56-61.
 9. Тодорюк С.І. “Економічне регулювання у реалізації принципів екологізації аграрного сектора економіки України” / С.І. Тодорюк // Агросвіт. – серпень 2014. – №16. – C. 53-58.
 10. Тодорюк С.І. “Соціальні складові в екологічно збалансованому розвитку аграрних відносин в Україні” / С.І. Тодорюк // Інвестиції: практика та досвід. – вересень 2014. – №17. – C. 63-68.
 11. Тодорюк С.І., Кутаренко Н.Я. “Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України” / С.І. Тодорюк, Н.Я. Кутаренко // Агросвіт. – квітень 2016. – №8. – C.34-39. http://www.agrosvit.info/pdf/8_2016/7.pdf
 12. Todoriuk S., Kutarenko N.  “Implementation of sustainable development as one way of global challenges’ solution” / S. Todoriuk, N. Kutarenko // Intellectual Archive. – 2016. – Vol. 5, Num. 3http://www.intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2016_05.pdf
 13. Тодорюк С.І., Антохова І.М., Никифорак В.А. “Забезпечення гідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
 14. Todoryuk S. I., Antokhova I. M., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65

Науково практичні конференції

 1. Тодорюк С.І. Розвиток та роль малого бізнесу в Чернівецькій області: основні проблеми та шляхи їх вирішення / С.І. Тодорюк // Перспективне инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011: Материалы международной научно-практической конференции. – Одесса 2011. – Том 11. – C. 35-3
 2. Тодорюк С.І. Діяльність малих аграрних підприємств Чернівецької області / С.І. Тодорюк // Сучасні дослідження економічного простору : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 15-16 березня 2012р. – Том 1. – С. 50-54.
 3. Тодорюк С.І. “Сталий розвиток” як наукова категорія / С.І. Тодорюк // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : Матеріали ХХII Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 14-15 червня 2013р. – С. 12-15.
 4. Тодорюк С.І. Інститути та інституції: проблема співвідношення понять / С.І. Тодорюк // Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток : Матеріали ХХIХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – 6-7 вересня 2013р. – С. 6-9.
 5. Тодорюк С.І. Кількісні параметри розвитку аграрних підприємств України та напрямки їх покращення / С.І. Тодорюк // Реформирование економики в контексте международного сотруднечества : Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь. – 29-30 ноября 2013 г. – С. 126-131.
 6. Тодорюк С.І. Агрохолдинги в Україні: переваги та недоліки / С.І. Тодорюк // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. – 18-19 квітня 2014р. – С. 65-69.

Монографія: Лопатинський Ю. М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств / Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І.; Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – 219 с.

Останні публікації:

 1. Viktoria Kyfyak, Nataliia Kutarenko, Sergii Todoriuk Exchange trading as a method of managing price risks // Economic Development and Cultural Change. – No.4(2), Vol. 65, The University of Chicago Press,   2017.  –  PP. 1016-1024.https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/317904673_Perspectives_for_use_of_the_offset_deals/links/595149a0aca272a343d7f608/Perspectives-for-use-of-the-offset-deals.pdf
 2. Тодорюк С.І., Кутаренко Н.Я. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України // Журнал «Агросвіт» – наукове фахове видання з питань економіки № 8, 2016, с. 34-39.
 3. ТодорюкС.І., КутаренкоН.Я. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS ONE WAY OF GLOBAL CHALLENGES’ SOLUTIONS // Intellectual Archive. – 2016. Vol. 5, Issue 3. – P. 45-53.
 4. Никифорак В.А., Антохова І.М., Тодорюк С.І. Проблеми забезпечення гідної оплати праці в Україні / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с., с.10-18
 5. Antokhova, V. Nykyforak, S. Todoryuk. Ecologian perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization // The USV annals of Economics and Public Administration/ Volume 16, special issue, 2016, p. 60-65
 6. Тодорюк С.І., Мельник О.І., Шекета Ю.П. “Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі” / С.І. Тодорюк, О.І. Мельник, Ю.П. Шекета // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. Сер. : Економічні науки, Вип. 22, Частина 2. – С. 16-20. – http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_22/economic_22_2.pdf
 7. Тодорюк С. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці / С. Тодорюк // Детермінанти сталого розвитку територіальних громад. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9‑10 листопада 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – C. 15-19.
 8. Todoriuk S., Kutarenko N., Kyfyak V. INVESTIGATION OF SOCIAL DETERMINANT OF SUSTAINABLE AGRARIAN DEVELOPMENT / S. Todoriuk, N. Kutarenko, V. Kyfyak // Technology audit and production reserves – 2017. – № 6/5 (38) . – Р. 35-42. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119682/114808
 9. Планування персоналу: навч.-метод. посібник для семінарських і практичних занять / Л.Д. Водянка, С.І. Тодорюк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 80 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).
 10. Економіка підприємства: збірник практичних завдань / уклад.: В.І. Кифяк, С.В. Ксьондз, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.
 11.  

  Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. I-II (69-70). Економічні науки. – С. 210-214.

 12. Kutarenko N., Todoruk S., Kyfyak V. INVESTIGATION OF SOCIAL DETERMINANT OF SUSTAINABLE AGRARIAN DEVELOPMENT / S. Todoruk, N. Kutarenko, V. Kyfyak // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES – 2017. –  Vol 6, No 5(38). – Р. 35-42.
 13.  

  Мельник О.І., Тодорюк С.І. , Шекета Ю.П. Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 22, ч.2. – С. 16-19.

 14. Тодорюк С.І. Бізнес-моделі в соціальному підприємництві/ В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк, О.І. Мельник // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. –  С. 114-124.
 15. Тодорюк С. Роль соціального капіталу в забезпеченні економічного зростання в сучасних умовах / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. –С. 163-167.
 16. Kyfyak, N. Kutarenko, S. Todoriuk. Exchange trading as a method of managing price risks / Economic development and cultural change. – 2017. – No 4 (2). – P. 1016-1023.