lopatunskiy

Завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом  ЧНУ.

Науковий ступінь – доктор економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – 2007 р.

Вчене звання – професор (кафедра економіки підприємства) – 2010 р.

Освіта 1981-1986 р., Чернівецький державний університет (тепер – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), присвоєна кваліфікація – економіст.

Контактна інформація:

Phone: +380 372 512 521

GSM +380 67 372 47 21

E-mail: y.lopatynskyi@chnu.edu.ua

LinkedIn: Yurii Lopatynsky

Сфера наукових інтересів: інституційне забезпечення розвитку аграрного сектора національної економіки.

Науковий керівник загально-кафедральної науково-дослідної теми: «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (2016-2020 рр.)

Науковий керівник аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисципліни, що викладаються:

 1. Методологія наукових досліджень – 15
 2. Корпоративне управління – 14
 3. Управління конкурентоспроможністю підприємства – 21
 4. Кадрова безпека – 21
 5. Методологія  HR-інжинірингу – 30

Стажування – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Основні опубліковані праці:

 1. Лопатинський Ю.М. Економічна освіта: основні моделі та перспективи. У кн.: Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. В.О. Балуха. Чернівці: Чернівецький нац. ун‑т, 2018. С. 169‑178. https://www.researchgate.net/publication/339627236_Ekonomicna_osvita_osnovni_modeli_ta_perspektivi_U_kn_Aksiosfera_osviti_istoricni_tendencii_ta_prioriteti_sogodenna_kolektivna_monografia_za_red_VO_Baluha_Cernivci_Cerniveckij_nac_un_t_2018_S_169_178.
 2. Kyfyak V., Lopatynskyi Y. Methodical approaches to business processes reengineering at modern enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. Web of Science. Volume 4 Number 4. Р. 151-158. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/493.
 3. Yurii Lopatynskyi, Oleg Melnyk, Liudmyla Sybyrka, Anzhela Melnyk, Zoriana Kobeli Directions of Enhancement of the Competitiveness of National Economy Agricultural Sector. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Scopus Journal. November 2019, Volume 8, Issue 4, P. 8361-8365. https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4.
 4. Lopatynskyi Y.M., Kindzerskyi V.V. The policy of development of the national economy agrarian sector. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Збірник наук. праць. 2017. Випуск 789. С. 34-40. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Visnyk_789on-line.pdf#page=34.
 5. Lopatynskyi Yu.M., Kindzerskyi V.V. The imperatives of improving of the agrarian development regulating policy. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 2 (58). С. 124-136. http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2017/2_58_2017/13.pdf.
 6. Lopatynskyi Y.M. State policy in the field of investment and innovation. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Збірник наук. праць. 2017. Випуск 794. C.3-9. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nv_794on-line.pdf.
 7. Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/7.pdf.
 8. Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектора економіки: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка АПК. 2018. №6 (284). С. 94-102. http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/06/eapk_2018_06_ppdf.
 9. Лопатинський Ю. Взаємодія економічних компонентів і соціального капіталу як фактор їхнього розвитку. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці.: Чернівецький нац. ун-т, 2018. №3-4 (31-32). С. 58‑64. http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/8.-%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE..pdf.
 10. Лопатинський Ю.М., Кифяк В.І. Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки. Економіка АПК. 2018. №9. С. 62-68. http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/09/eapk_2018_9_ppdf.
 11. Лопатинський Ю.М., Ушкаленко І.М. Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 17-27. http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/gCaCTnYpuO1jhTYIhjBX.pdf.
 12. Лопатинський Ю.М., Галицький А.Е. Екологічне аналізування сталого аграрного розвитку в умовах зміни клімату. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том No 4. С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.04.035.
 13. Лопатинський Ю.М., Попович Н.М., Лопащук І.А. Економічна ефективність участі у кластерах потенційних учасників. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Збірник наук. праць. 2019. Випуск 820. С. 40-45. https://drive.google.com/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view.