lopatunskiy

Завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом ЧНУ.

Науковий ступінь – доктор економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – 2007 р.

Вчене звання – професор (кафедра економіки підприємства) – 2010 р.

Освіта 1981-1986 р., Чернівецький державний університет (тепер – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), присвоєна кваліфікація – економіст.

Контактна інформація:

Phone: +380 372 512 521

GSM +380 67 372 47 21

E-mail: y.lopatynskyi@chnu.edu.ua

LinkedIn: Yurii Lopatynsky

Сфера наукових інтересів: інституційне забезпечення розвитку аграрного сектора національної економіки.

Науковий керівник загально-кафедральної науково-дослідної теми: «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (2016-2020 рр.)

Науковий керівник аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисципліни, що викладаються:

– Методологія наукових досліджень;

– Корпоративне управління.

Стажування – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Основні опубліковані праці: