Важливим елементом діяльності кафедри бізнесу та управління персоналом є методичні семінари, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти та професійної майстерності викладачів. Методичні семінари дають змогу обговорити актуальні питання організації навчально-виховного процесу, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих проблем, ознайомитися з передовими досягненнями у методиці викладання дисциплін, обмінятися досвідом та інформацією.

Методичні семінари проводяться кафедрою на постійній основі з певною періодичністю. За потреби можуть організовуватись позапланові семінари, що проводиться одноразово для виконання певних методичних завдань.

№ з/пТемиВиконавціСтрок прове-дення
1Креативні технології профорієнтації студентівКифяк В.І.Вересень 2019
2Професійні деформації у викладацькій сферіФіліпчук Н.В.Жовтень 2019
3Сучасні техніки навчання у вищій школіМельник О.І. Мельник А.Г.Листопад 2019
4Методологія HR-інжинірингуЛопатинський Ю.М.Лютий 2020
5Практична підготовка та співпраця зі стейкхолдерами як необхідна умова формування сучасного фахівцяВодянка Л.Д., Прокопець Л.В.Березень 2020
6Маркетингові інструменти профорієнтаціїЮрій Т.П., Кифяк В.І.Жовтень 2020
7Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі навчально-виробничої практикиАнтохова І.М., Кобеля З.І.Березень 2021
8Методика профорієнтації для покоління ZКифяк В.І.Жовтень 2021
9Робота з репозитарієм АрчерТодорюк С.І.Грудень 2021
10Акредитаційна експертиза та вимоги сучасностіКобеля З.І.Лютий 2022
11Система Moodle як інструмент для створення динамічних курсів для студентів https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/metodychnyj-seminar-na-temu-systema-moodle-yak-instrument-dlya-stvorennya-dynamichnyh-kursiv-dlya-studentivКравчук І.П., Тодорюк С.І.Січень 2023
12Дистанційне навчання у закладах вищої освіти: ризики та перспективи розвитку https://econom.chnu.edu.ua/vukladach-naukovets/dystantsijne-navchannya-u-zakladah-vyshhoyi-osvity-ryzyky-ta-perspektyvy-rozvytkuАнтохова І.М., Кобеля З.І.Квітень 2023
13Сучасні інструменти та рішення для ефективного дистанційного навчання студентівВербівська Л.В.Жовтень 2023
14Технології профорієнтації: маркетингові та освітні підходиКифяк В.І., Кіндзерський В.В.Листопад 2023
15Формування соціально-комунікативних навичок (soft skills) у здобувачів вищої освіти через застосування навчання на інтегрованій основі та на засадничих положеннях партнерстваБелей С.І.Лютий 2024
16Інтерактивні методи навчанняПрокопець Л.В.Квітень 2024