antohova

Антохова Ірина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 1986 році за спеціальністю “Економіка праці”. Працює на кафедрі з 1993 року.

Кандидатська дисертація:
– спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
– тема роботи: Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти)
– науковий керівник: д.е.н. Євдокименко В.К.
 установа, де проведено захист: Інститут регіональних досліджень НАН України

Тематика наукових досліджень: формування ринку освітніх послуг, проблеми економіки та освіти

Курси, що читає:

 1. Економіка підприємства – 30
 2. Економіка торгівлі – 30
 3. Організаційна поведінка – 30
 4. Ринок праці – 30
 5. Управління трудовим потенціалом – 22

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21
– e-mail antoch2@mail.ru, i.antochova@chnu.edu.ua

Основні публікації:

 1. Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Антохова І.М. Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України. Інвестиції: практика та досвід.   №8.  С.  52-58. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6630&i=7
 2. Vodianka L., Antohova I., Sybyrka L. Financial strategy for enterprise development. Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. VII(34), I.: 205. PP.38-41 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_205_34.pdf
 3. Водянка Л., Антохова І., Сибирка Л. Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення. Інвестиції: практика та досвід. № 20. С. 29-3 http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6854&i=4
 4. Водянка Л., Антохова І., Підгірна В. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 26-32 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2870&i=4
 5. Антохова І.М., Биндю В.А., Попель Л.А. Financial equalization of territorial development. The USV ANNALS OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION. Vol. 18, ISSUE 1(27). рр. 58-62. http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.18,ISSUE_1(27),2018_fulltext.pdf#page=58
 6. Антохова І.М., Антохов А.А. Інструменти управління регіональним еокномічним розвитком в сучасних умовах невизначеності. Причорноморські економічні студії. Вип.26.-Ч.2. С. 46-51. http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/11.pdf
 7. Антохова І.М., Биндю В., Попель Л. Фінансове забезпечення соціального розвитку міста в умовах децентралізації. Релігія та соціум. 2018. Вип.3-4 (31-32). С.24-30    http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3.-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%86.-%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8E-%D0%92.-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9B..pdf