z-kobelja

Кобеля Зоряна Ігорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2001 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2001 року.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

– тема роботи: „Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах”

Тематика наукових досліджень: трудовий потенціал, економіка праці, мотивування персоналу

Дисципліни:

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 2. Потенціал і розвиток підприємства
 3. Мотивування персоналу
 4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 5. Організація виробництва

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21 zoryana.kobelya@gmail.com   z.kobelja@chnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Список публікацій:

 1. Economic and motivational constituents of labor potential as a determinant of life quality / Natalia Filipchuk, Lubov Vodyanka, Zoryana Kobelya // Forum scientiae oeconomia «Management of human capital in the face of challenges in the modern economy». – Volume 2 (2014). – № 1. – С. 39-56.
 2. Потенціал розвитку гідроенергетики України / Рожко Ю.С., Кобеля З.І. // Матеріали ХХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє» (Львів, 1-2 листопада 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. Ч.2 – 132 с. – С.50-51
 3. Стимулювання працівників як чинник підвищення продуктивності праці / Галушка М.Є., Кобеля З.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» (м.Вінниця, 6-7 лютого 2014 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 404 с. – С.61-63.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. Посібник / В.А. Никифорак, Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, О.Я., Никифорак: – Чернівці, Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – 332 с. (МОНУ)
 5. Виробнича практика з економіки, організації та планування виробництва: методичні вказівки / уклад.: Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, В.А. Никифорак – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. -32 с.
 6. Кобеля З.І. Диференціація показників якості трудового потенціалу Чернівецької області // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – № 2(20). – 446 с., С. 247-261
 7. Національні та регіональні складові функціон-ування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 304 с. (Автори: Лопатинський Ю.М. (заг.ред.), Антохова І.М., Білик Л.С. (п.1.1.), Водянка Л.Д. (п.1.2.), Кифяк В.І. (п.4.2.), Кобеля З.І. (п.2.2.), Ковалюк Б.І. (п.3.1.,3.3.), Ксьондз С.В. (п. 3.1.,3.2.), Кутаренко Н.Я. (п.4.4.), Лопатинська А.Ю. (п.4.3.), Никифорак В.А., Никифорак О.Я. (п.2.1.), Пркопель Л.В. (п.4.5.), Унгурян В.Я. (п.4.1.), Філіпчук Н.В. (п.2.4.), Юрій Т.П. (п.2.3.), Яскал І.В. (п.1.3.))
 8. Кобеля З.І. Проблеми якості життя як чинника конкурентоспроможності економіки України // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: Збірник наукових праць. Вип. 1 (20).- Чернівці: Золоті лаври, 2011.-450 с.
 9. Kobelia “Death rate as a demo-economic factor of  the country’s  labour potential reduction” / Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Sergey Ksyondz //  «EUREKA: Social and Humanities». – Number 2 (2016). – С. 15-20.
 10. Кобеля З. І. “Вплив міграційних процесів на ринок праці України” / З. І. Кобеля // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Вип. 11. – С. 293-297.
 11. Кобеля З. І., І. М. Антохова “Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні” / З. І. Кобеля, І. М. Антохова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 6. – С. 48-60.
 12. Kobelia “The problematic aspects of position disbalance of  Ukraine and Romania in international rating estimates / Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Natalia Filipchuk // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 72-77.