z-kobelja

Кобеля Зоряна Ігорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2001 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2001 року.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

– тема роботи: „Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах”

Тематика наукових досліджень: трудовий потенціал, економіка праці, мотивування персоналу

Дисципліни:

  1. Економіка праці та соціально трудові відносини – 30
  2. Демографія – 15
  3. Організація торгівлі – 30
  4. Рекрутинг персоналу – 21
  5. Потенціал і розвиток підприємницької діяльності – 30

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21 zoryana.kobelya@gmail.com   z.kobelja@chnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Основні публікації:

  1. Кобеля З.І., Мельник О.І., Метліцька О.П. Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу. Вісник Хмельницького національного університету. №1. С. 149-154. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/2019_1/jrn/pdf/30.pdf
  2. Кобеля З.І., Кифяк В.І., Маліцька Г.Г. Інвестиції в людський капітал як основа розвитку країни. Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. 2018. – № 3-4 (31-32). С.38-41. http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5.-%D0%9A%D0%B8%D1%84%D1%8F%D0%BA-%D0%92.-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%93..pdf
  3. Кобеля З.І., Сироїжко К.В. Особливості біржової торгівлі в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 12 (52). С. 642-646. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/148.pdf
  4. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  №22. С. 32-37. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5793&i=6