z-kobelja

Кобеля Зоряна Ігорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2001 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2001 року.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

– тема роботи: „Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах”

Тематика наукових досліджень: трудовий потенціал, економіка праці, мотивування персоналу

Дисципліни:

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 2. Потенціал і розвиток підприємства
 3. Мотивування персоналу
 4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 5. Організація виробництва

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21 zoryana.kobelya@gmail.com   z.kobelja@chnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Список публікацій:

 1. Economic and motivational constituents of labor potential as a determinant of life quality / Natalia Filipchuk, Lubov Vodyanka, Zoryana Kobelya // Forum scientiae oeconomia «Management of human capital in the face of challenges in the modern economy». – Volume 2 (2014). – № 1. – С. 39-56.
 2. Потенціал розвитку гідроенергетики України / Рожко Ю.С., Кобеля З.І. // Матеріали ХХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє» (Львів, 1-2 листопада 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. Ч.2 – 132 с. – С.50-51
 3. Стимулювання працівників як чинник підвищення продуктивності праці / Галушка М.Є., Кобеля З.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» (м.Вінниця, 6-7 лютого 2014 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 404 с. – С.61-63.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. Посібник / В.А. Никифорак, Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, О.Я., Никифорак: – Чернівці, Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – 332 с. (МОНУ)
 5. Виробнича практика з економіки, організації та планування виробництва: методичні вказівки / уклад.: Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, В.А. Никифорак – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. -32 с.
 6. Кобеля З.І. Диференціація показників якості трудового потенціалу Чернівецької області // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – № 2(20). – 446 с., С. 247-261
 7. Національні та регіональні складові функціон-ування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 304 с. (Автори: Лопатинський Ю.М. (заг.ред.), Антохова І.М., Білик Л.С. (п.1.1.), Водянка Л.Д. (п.1.2.), Кифяк В.І. (п.4.2.), Кобеля З.І. (п.2.2.), Ковалюк Б.І. (п.3.1.,3.3.), Ксьондз С.В. (п. 3.1.,3.2.), Кутаренко Н.Я. (п.4.4.), Лопатинська А.Ю. (п.4.3.), Никифорак В.А., Никифорак О.Я. (п.2.1.), Пркопель Л.В. (п.4.5.), Унгурян В.Я. (п.4.1.), Філіпчук Н.В. (п.2.4.), Юрій Т.П. (п.2.3.), Яскал І.В. (п.1.3.))
 8. Кобеля З.І. Проблеми якості життя як чинника конкурентоспроможності економіки України // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: Збірник наукових праць. Вип. 1 (20).- Чернівці: Золоті лаври, 2011.-450 с.
 9. Kobelia “Death rate as a demo-economic factor of  the country’s  labour potential reduction” / Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Sergey Ksyondz //  «EUREKA: Social and Humanities». – Number 2 (2016). – С. 15-20.
 10. Кобеля З. І. “Вплив міграційних процесів на ринок праці України” / З. І. Кобеля // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Вип. 11. – С. 293-297.
 11. Кобеля З. І., І. М. Антохова “Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні” / З. І. Кобеля, І. М. Антохова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 6. – С. 48-60.
 12. Kobelia “The problematic aspects of position disbalance of  Ukraine and Romania in international rating estimates / Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Natalia Filipchuk // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 72-77.
 13. Vodianka, Z. Kobelia, N. Filipchuk. The problematic aspects of position disbalance of Ukraine and Romania in international rating estimates // The USV annals of  Economics and Pubic Administration/ Volume 16, special issue, 2016, p. 72-77 – http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/905/820
 14. Vodianka, Z. Kobelia, S. Ksyondz. Death rate as a demo-economic factor of the country’s labour potential reduction // (2016), “EUREKA: Social Sciences and Humanities”, Number 2, p. 15-20. http://eu-jr.eu/social/article/view/63
 15. Кобеля З.І., Антохова І.М. Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні // «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики» Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6’2016 (10), с. 48-57
 16. Кобеля З.І. Вплив міграційних процесів на ринок праці України // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 488 с., с. 293-297.
 17. Кобеля З.І.,  Мельник О. І., Кривий Р.З. Інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання України / О.І. Мельник, Р. З. Кривий, З.І. Кобеля // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 76-80. – http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/VKNU-ES-2017-N1_244.pdf
 18. З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи / З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук // Інвестиції: практика та досвід. –2017. – № 22. – С. 32-37. – http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5793&i=6
 19. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 240 с. (16 д.а.)
 20. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / В.А. Никифорак, Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, О.Я. Никифорак. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 332 с.
 21. Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків: посібник-практикум / уклад.: Кифяк В.І., Кобеля З.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с.
 22. Жук Н., Кобеля З. Значення міжнародної мобільності робочої сили в епоху глобалізації міжнародних економічних відносин / Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції. – Дубляни, 2017. –  С. 216-220.
 23. Кваснюк В., Кобеля З. Роль міжнародної організації праці в умовах глобалізації світової економіки / Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції. – Дубляни, 2017. – С. 220-224.
 24. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи // Журнал «Інвестиції: практика та досвід» № 22 листопад 2017, с  32-37
 25. Кобеля З.І. Інвестиції в людський капітал як основа розвитку країни / В. Кифяк, З. Кобеля, Г. Маліцька // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – 2018. – С. 38-41.
 26. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 32-37.
 27. Кобеля З.І., Сироїжко К.В. Особливості біржової торгівлі в Україні // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. –№ 12 (52). – С. 642-646.
 28. Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків: посібник-практикум / уклад. : Кифяк В.І., Кобеля З.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с.
 29. Кобеля З.І.  Інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання України / О.І. Мельник, Р. З. Кривий, З.І. Кобеля // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С.76-80.
 30. Кобеля З.І., Сироїжко К.В. Соціальний капітал та його роль у формуванні потенціалу підприємства / Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 25)» / Збірник тез доповідей: випуск 25 (м. Тернопіль, 13 грудня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – С.59-62.
 31. Марчишак С., Кобеля З. Теорія Д. Аджимоглу та Дж Робінсона як зразок пояснення нерівного розвитку суспільств / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.186-191.
 32. Рудько К.І., Кобеля З.І. Економічна безпека торговельного підприємства / Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – С. 120-122.