filipchuk

Філіпчук Наталія Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект, Економічна психологія.

Дисципліни: Регіональна економіка, Економічна психологія, Економічна психологія та етика бізнесу, Психологія маркетингу, Психологія управління, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Фізіологія і психологія праці

Основні публікації:

 1. Якість життя населення Чернівецької області (теоретико-прикладний аспект): ретроспективний аналіз і внутрішньо регіональна диференціація – пункт 2.4. у кол. Монографії «Національні та регіональні складові функціонування підприємств»  – Чернівці: ЧНУ. 2011. – 304с.
 2. Філіпчук Н.В. Удосконалення методологічних засад оцінки рівня економічної безпеки підприємства / Білик Р.Р., Філіпчук Н.В. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – 392 с.
 3. Університетська освіта Навчальний посібник / Укл. Л.С. Білик, Н.В. Філіпчук – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 113 c.
 4. Філіпчук Н.В Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості / Григорків В.С., ЯрошенкоО.Ю., Філіпчук Н.В.  // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.05 – С. 324-330.
 5. Філіпчук Н.В Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / Філіпчук Н.В., Буднікевич І.М. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. IV (48). Економічні науки. – С. 252-257.
 6. Natalia Filipchuk Еconomic and motivational constituents of labor potential as a determinant of life quality / Natalia Filipchuk, Lubov Vodyanka, Zoryana Kobelia. / Forum Scientiae Oeconomia/ Volum 2 (2014) / № 1, р. 39-57.
 7. Nataliia Filipchuk Diversification of Foreign Trade of Ukraine in the Age of Global Challenges / Valentyna Pidgirna, Nataliia Filipchuk / Forum Scientiae Oeconomia Volum 3 (2015) / № 2, р. 117-129.
 8. Filipchuk N. Diversification of the Ukrainian Foreign Trade in the Age of Global Challenges / V Pidgirna, N Filipchuk / Forum Scientiae Oeconomia. Volume 2 (2015) № 1 , р. 117-129 http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/Forum%202015%20nr%202/2-2015-art10.pdf
 9. Filipсhuk N. The problematic aspects of position disbalance of Ukraine and Romania in international rating estimates / Vodyanka L. Filipсhuk N., Kobelja Z./ The USV Annals of Economics and Public Administration . Volume 16 (2016), р. 72-78https://ideas.repec.org/a/scm/usvaep/v16y2016i1(23)p72-77.html
 10. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 240 с. (16 д.а.)
 11.  Логістика: теорія і практика: навчальний посібник. / Л.О. Кравченко, І.Т. Кіщак, А.В. Богословська, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 264 с., 15,35 д.а
 12. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства: теорія і практика: навчальний посібник.1 частина / Л.О. Кравченко, В.І. Кириленко, Л.В. Назарова, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 300 с., 17,44 д.а
 13. Логістика: теорія і практика: навчальний посібник. / Л.О. Кравченко, І.Т. Кіщак, А.В. Богословська, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 264 с.
 14. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства: теорія і практика: навчальний посібник.1 частина  / Л.О. Кравченко, В.І. Кириленко, Л.В. Назарова, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 300 с.