filipchuk

Філіпчук Наталія Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект, Економічна психологія.

Дисципліни: Регіональна економіка, Економічна психологія, Економічна психологія та етика бізнесу, Психологія маркетингу, Психологія управління, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Фізіологія і психологія праці

Основні публікації:

  1. Якість життя населення Чернівецької області (теоретико-прикладний аспект): ретроспективний аналіз і внутрішньо регіональна диференціація – пункт 2.4. у кол. Монографії «Національні та регіональні складові функціонування підприємств»  – Чернівці: ЧНУ. 2011. – 304с.
  2. Філіпчук Н.В. Удосконалення методологічних засад оцінки рівня економічної безпеки підприємства / Білик Р.Р., Філіпчук Н.В. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – 392 с.
  3. Університетська освіта Навчальний посібник / Укл. Л.С. Білик, Н.В. Філіпчук – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 113 c.
  4. Філіпчук Н.В Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості / Григорків В.С., ЯрошенкоО.Ю., Філіпчук Н.В.  // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.05 – С. 324-330.
  5. Філіпчук Н.В Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування / Філіпчук Н.В., Буднікевич І.М. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. IV (48). Економічні науки. – С. 252-257.
  6. Natalia Filipchuk Еconomic and motivational constituents of labor potential as a determinant of life quality / Natalia Filipchuk, Lubov Vodyanka, Zoryana Kobelia. / Forum Scientiae Oeconomia/ Volum 2 (2014) / № 1, р. 39-57.
  7. Nataliia Filipchuk Diversification of Foreign Trade of Ukraine in the Age of Global Challenges / Valentyna Pidgirna, Nataliia Filipchuk / Forum Scientiae Oeconomia Volum 3 (2015) / № 2, р. 117-129.