filipchuk

Філіпчук Наталія Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект, Економічна психологія.

Дисципліни: 

 1. Фізіологія і психологія праці – 30
 2. Управління комунікаціями та конфліктами – 30
 3. Регіональна економіка – 30
 4. Еоном психологія та етика бізнесу – 30

Основні публікації:

 1. Filipсhuk N. The problematic aspects of position disbalance of Ukraine and Romania in international rating estimates / Vodyanka L. Filipсhuk N., Kobelja Z./ The USV Annals of Economics and Public Administration . Volume 16 (2016), р. 72-78https://ideas.repec.org/a/scm/usvaep/v16y2016i1(23)p72-77.html
 2. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 240 с. (16 д.а.)
 3.  Логістика: теорія і практика: навчальний посібник. / Л.О. Кравченко, І.Т. Кіщак, А.В. Богословська, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 264 с., 15,35 д.а
 4. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства: теорія і практика: навчальний посібник.1 частина / Л.О. Кравченко, В.І. Кириленко, Л.В. Назарова, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 300 с., 17,44 д.а
 5. Логістика: теорія і практика: навчальний посібник. / Л.О. Кравченко, І.Т. Кіщак, А.В. Богословська, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 264 с.
 6. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства: теорія і практика: навчальний посібник.1 частина  / Л.О. Кравченко, В.І. Кириленко, Л.В. Назарова, Філіпчук Н.В. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 300 с.
 7. Філіпчук Н.В. Капітальні інвестиції як ключовий важіль ефективного використання робочої сили / Чернецька Л.В., Філіпчук Н.В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 800. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 96 с. – С. 35-42
 8. Мельник А.Г., Мельник О.І., Філіпчук Н.В., Болехівський О.Д. Ієрархічні особливості розмежовування підприємницької діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 59-63. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6923&i=10
 9. Pidgirna V., Filipchuk N. POSITION OF UKRAINE IN THE INTERNATIONAL ECONOMY. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2019. Volume 19, ISSUE 2(30). P. 95-101. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1153/983