Синергія формальної та неформальної освіти формує індивідуальну траєкторію здобувача

У рамках взаємодії формальної та неформальної освіти під час вивчення курсу «Економіка бізнесу» здобувачі рівня вищої освіти першого (бакалаврського) ОП «Економіка та організація бізнесу», спеціальності 076 Підприємництво та торгівля пройшли партнерський курс Міністерства цифрової трансформації, ДІЯ та Deals «Електронний документообіг для підприємців» та успішно склали фінальне тестування в Національній онлайн школі для підприємців. 

Через синергію навичок системної самоосвіти, цифрових технологій та академічних знань зростає професіоналізм здобувачів та здійснюється розвиток інноваційного масштабного погляду на підприємництво.

Галерея