Викладачі взяли участь у тренінгу «Відновлення через соціальне підприємництво»

Викладачі Наталя ФІЛІПЧУК, Любов ВОДЯНКА, Валентина ПІДГІРНА взяли участь у тренінгу «Відновлення через соціальне підприємництво»

Детальніше

12 стартапів на конкурс Student Startup Battle

У рамках дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап» студентами ОП «Економіка та організація бізнесу» під керівництвом доц. Водянки Л.Д. було розроблено та презентовано 12 стартапів на конкурс Student Startup Battle.

Детальніше

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Днями відбулись захисти кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» ОП «Управління персоналом та економіка праці» і галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Детальніше

Студенти економічного факультету успішно завершили курс «Ethics and Finance» в рамках проекту CERG-IE Foundation

Студенти економічного факультету Чернівецького національного університету успішно завершили курс «Ethics and Finance» в рамках проекту CERG-IE Foundation

Детальніше