Зустріч віце-президента Чернівецької торгово-промислової палати Петра Луціва із студентами економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича

Чернівецька торгово-промислова палата підтримала ініціативу кандидата економічних наук, доцента кафедри «Бізнесу та управління персоналом» економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Наталії Стахової та організувала зустріч віце-президента палати Петра Луціва із студентами факультету.

У рамках зустрічі представник палати поінформував присутніх, що Чернівецька ТПП є однією з найстаріших на терені України і у 2025 році відзначатиме 175-річчя з часу заснування (була створена 18 березня 1850 року за Указом австрійського цісаря).

У подальшому Петро Луців розповів студентам, що основним завданням палати є забезпечення інтересів її членів, а також усіх зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності, в розширенні та підвищенні ефективності ділового співробітництва іноземними партнерами. Надання довідково-інформаційних послуг учасникам зовнішньоекономічних зав’язків, сприяння пошуку ділових партнерів та інвесторів, організації в регіоні виставкових заходів, надання зовнішньоекономічних консультацій, захисту місцевих товаровиробників та споживачів. При цьому підкреслив, що пріоритетним напрямком роботи Палати є сприяння підтримці малого та середнього підприємництва, яке є важливою складовою економіки краю. Коротко розповів присутнім і щодо пріоритетів зовнішньоекономічної діяльність палати, зокрема відзначив, що відповідний напрям роботи спрямований, перш за все, на надання допомоги підприємницьким структурам краю у виході на зовнішні ринки, просуванні продукції вітчизняного товаровиробника за кордон. Для цього палата активно співпрацює з торговими місіями України за кордоном та посольствами зарубіжних країн в Україні, з ТПП інших країн (на сьогодні Палата має угоди про співпрацю з півтора десятками зарубіжними регіональними торгово-промисловими палатами та іншими громадськими організаціями Румунії, Молдови, Болгарії, Польщі, Угорщини, Чорногорії). В контексті запланованих заходів з відзначення 175-річчя палати, віце-президент Чернівецької ТПП запропонував студентам долучитись до дослідження діяльності палати у різні періоди діяльності, а також її ролі у підтримці підприємництва Буковини. В кінці зустрічі Петро Луців висловив переконання, що після закінчення університету сьогоднішні студенти застосують свої знання і ідеї у співпраці з ТПП для післявоєнної відбудови України

Галерея