Виїзне практичне заняття студентів економічного факультету кафедри бізнесу та управління персоналом

Для студентів першого курсу спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» (група 151УП)) та 076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Економіка та організація бізнесу» (групи 176-1, 176-2)) у межах дисципліни «Вступ в спеціальність», з метою практичного ознайомлення з особливостями процесу започаткування й ведення власної справи, закріплення теоретичних знань, було організовано виїзне практичне заняття у Михайлівському апітерапевтичному оздоровчому комплексі «МИВІРА».

Під час заняття студенти ознайомилися з організацією діяльності оздоровчого комплексу «МИВІРА», технологіями які забезпечують нарощувати конкурентні переваги, з особливостями управління підприємницькими ризиками та алгоритмом їх  виявлення.

Подібні заходи сприяють засвоєнню теоретичних і практичних навичок, які студенти отримують під час навчання на кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Вдячні господарям комплексу «МИВІРА» за гостинність та пізнавальність практичного заняття! За мотивуючу атмосферу і приклад того, як у невеличкому селі Михайлівка, звичайні люди творять історію, своєю невтомною кропіткою працею наближаються до поставленої мети.

А які цілі перед собою ставите Ви?