Вітаємо з успішним захистом дисертації нашої колеги

27 квітня 2018 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся успішний захист дисертації Оксани Буринської на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Найкращі вітання аспірантці від імені
кафедри економіки підприємства та управління персоналом ЧНУ!
Подальших ефективних творчих зрушень!!!