Відбувся методичний семінар на тему «Особливості адаптації студентів до навчального процесу в університеті»

03.04.2018 року на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом відбувся методичний семінар на тему «Особливості адаптації студентів до навчального процесу в університеті», який проводив к.е.н. Мельник Олег Іванович.

Обґрунтовано, що адаптація до навчального процесу в університеті – багатоаспектне питання, яке пов’язане з великою кількістю змін та проблем.
Наголошено, що процес адаптації студента до навчального процесу наявний на протязі всього періоду навчання в університеті, оскільки кожного навчального семестру змінюються навчальні дисципліні та викладачі, які їх викладають. Саме на викладачів частково покладається відповідальність за вирішення проблеми адаптації студентів у стінах вищого навчального закладу. Особливо вагому роль у цьому процесі набуває інститут кураторства.

Зазначено, що завданням педагогів, кураторів, наставників є допомогти зорієнтуватися та налаштувати студента на відповідне життя (ред. – студентське) та становлення студента як особистості.

Мельник О.І. доповів про результати дослідження рівня адаптованості студентів кафедри економіки підприємства та управління персоналом у двох напрямах: ретроспектива адаптації студентів до навчального процесу на базі 4 курсу кафедри; прогнозування рівня адаптованості студентів 1 курсу спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Управління персоналом та економіка праці».

За результатами дослідження рівня адаптованості студентів до навчального процесу на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом Мельником О.І. здійснено кореляційно-регресійний аналіз між шкільним та університетським рівнями адаптованості. На основі розрахунків проведено групування студентів за чотирма рівнями адаптації: високий, середній, нижче середнього та низький.

Прогнозування рівня адаптованості студентів до навчального процесу здійснювалось для студентів 1 курсу кафедри економіки підприємства та управління персоналом. За результатами якого були надані практичні рекомендації щодо особливої уваги з боку професорсько-викладацького колективу кафедри до студентів із низьким рівнем адаптованості.

Результати проведеного дослідження адаптації студентів до навчального процесу викликали жваве обговорення викладачами кафедри та будуть враховані при навчально-виховному процесі студентів.