Побудова мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні

30 березня кафедрою бізнесу та управління персоналом проведено
науковий семінар на тему: «Побудова мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні», доповідач – к.е.н. Ірина КРАВЧУК.
Було розглянуто сучасні тенденції світового розвитку, економічну
модель мережевої економіки та особливості переходу до
постіндустріального розвитку інформаційного суспільства.
Порівняння різних моделей мережевої економіки показали, що найбільшого степеня відповідності уявленням людей про справедливе і високорозвинене суспільство є економічні моделі скандинавських країн, Сінгапуру, США, Японії.
Зважаючи на закордонний досвід, першочерговими завданнями для України є розбудова відкритої інформаційної інфраструктури, побудова електронного уряду та запровадження системи відкритих державних даних для практично всіх органів влади та державних підприємств.

Галерея