Підвищення професійної спрямованості майбутнього економіста студентів-економістів

Підвищення професійної спрямованості майбутнього економіста, усвідомлення ним своєї діяльності, як неперервного процесу вирішення економічних завдань – є однією з цілей, які ставлять перед собою викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

В межах оволодіння дисципліною «Вступ до фаху», студенти-першокурсники спеціальностей: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та “Управління персоналом підприємства” були запрошені на тренінг-семінар до Центру Біржових Технологій, м.Чернівці. Під час візиту відбулося ознайомлення з початковими елементами трейдингу, запропоновано і представлено широкий асортимент навчальних курсів для початківців – трейдерів. Пройшовши таке навчання, у студентів нашої кафедри є можливість освоїти професію трейдера, підвищити свій рівень професійних компетенцій та почати отримувати дохід самостійно.

Високий ступінь сформованості професійного мислення майбутніх економістів – це основне завдання економічних дисциплін у ВНЗ.