Науковий семінар «Соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку підприємництва: сучасні тренди та перспективи»

9 листопада 2023 року на кафедрі бізнесу та управління персоналом відбувся науковий семінар на тему «Соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку підприємництва: сучасні тренди та перспективи» (доповідач проф. Зибарева О.В.).

Доповідь була присвячена аналізу сучасних концепцій розвитку соціальної відповідальності, які орієнтують підприємництво на сталий розвиток. Соціальна відповідальність – це той феномен, який сформувався спочатку у практичній діяльності, а потім вже був оформлений в наукові теорії, які пояснювали його природу. У представленій доповіді, розглянуто базові та сучасні наукові роботи Е. Фрімена, А. Керола, Дж. Елкінгтона, М. Портера, М. Крамера, В. Візера, Ч. Кимала, П. Менгвара, А. Дауда, Н. Талеба та інших, чиє бачення соціальної відповідальності та сталого розвитку дозволило визначити підходи до трансформації сучасного цих понять в умовах глобальних перетворень.

Інша частина доповіді О.В. Зибаревої була присвячена аналізу глобальних та національних рейтингових позицій України за ключовими питаннями сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу (зокрема, розглянути індекси економічної свободи, сприйняття корупції, показники прогресу досягнення цілей сталого розвитку, рейтинги стійкості та показники сталості українських компаній в умовах війни, індикатори сприйняття соціальної відповідальності молодим поколінням та інші).

Наприкінці доповіді окреслено новітні тренди формування соціальної відповідальності бізнесу у контексті сталого розвитку, якими визначено орієнтацію на ESG-принципи, зміну пріоритетів інвесторів, підтримку стійкої цифрової трансформації, забезпечення сталості ланцюгів постачань, зміщення акцентів соціальної відповідальності бізнесу у відношенні до ключових стейкхолдерів, забезпечення прозорості діяльності бізнесу. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу, які дозволять функціонувати йому на сталій основі упродовж тривалого періоду

Галерея