Методичний семінар на тему «Акредитаційна експертиза та вимоги сучасності»

8 лютого 2022 року на кафедрі бізнесу та управління персоналом відбувся методичний семінар на тему «Акредитаційна експертиза та вимоги сучасності». Методичний семінар був призначений для роз’яснення та практичної допомоги викладачам при підготовці акредитації освітніх програм.

Відбулася дискусія про те, як зміняться підходи до оцінювання якості вищої освіти, що є темою популярною та затребуваною освітянами, та й суспільством загалом.

Принципи долучення роботодавців і студентів до формування освітніх програм, навчання через дослідження, практикоорієнтованість, постійний перегляд та осучаснення освітніх програм, студентоцентризм уже почали зреалізовуватися в українській вищій освіті, але їх повноцінне застосування потребує багаторічної кропіткої роботи, пошуку оптимальних моделей для кожної конкретної освітньої програми. Тож формальна реалізація освітнього процесу без постійного самомоніторингу, зокрема опитувань, вдосконалення та оновлення змісту освіти, створення належного освітнього середовища, здатного реагувати на виклики, призведе до неминучого зниження якості освіти.

На сьогодні важливо не зупиняти пошуки оптимальних моделей і вдосконалювати існуючі процедури, щоб продовжувати розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.

<<Детальніше>>