Формування наукової школи агроекономічного спрямування

На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича активно здійснюється дослідницька діяльність, відбувається становлення наукової школи агроекономічного спрямування.

Підтвердженням, зокрема, є результати ефективної роботи аспірантури. Так, за останні три роки під керівництвом проф. Ю.М.Лопатинського відбулося 8 успішних захистів дисертаційних робіт випускників аспірантури. Наприклад, 2 грудня 2016 року проведено два блискучі захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобувачі:
– Мельник Олег Іванович, аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом ЧНУ, тема дисертаційної роботи: «Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України»;
– Кіндзерський Віталій Володимирович, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, голова первинної профспілкової організації студентів ЧНУ, тема дисертаційної роботи: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки».
Вітаючи здобувачів, побажаємо їм подальших творчих успіхів і наукового зростання!

С.І.Тодорюк