Студентське наукове економічне товариство – це об’єднання творчої молоді економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі факультету.

Засноване у 2002 році, Студентське наукове економічне товариство діє з метою всебічного забезпечення наукової, винахідницької та іншої творчої економічної діяльності студентів економічного факультету, координації науково-дослідницької роботи економічних спеціальностей, а також налагодження тісних зв’язків та проведення наукової діяльності з науковими студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.

До діяльності Товариства долучаються студенти різних курсів, з широким колом інтересів, але всіх об’єднує прагнення досягти життєвого успіху шляхом практичного застосування власних знань, бажання реалізувати себе як професіонали з ґрунтовними теоретичними знаннями.

Студентське наукове економічне товариство дає можливість:

  • отримати новий досвід у дослідній, науковій, організаційній сферах;
  • розширити власне коло знайомств та інтересів;
  • реалізувати свій інтелектуальний потенціал;
  • утілювати власні ініціативи щодо вдосконалення наукової діяльності в межах факультету.

Члени Товариства регулярно сприяють проведенню конференцій, семінарів, круглих столів, форумів, дискусійних клубів на базі економічного факультету та беруть активну участь у всіх заходах.

Членство у Товаристві є вільним для кожного, хто прагне займатись наукою та поглиблювати свої знання і покращувати навички.

Сторінка Студентського наукового економічного товариства у соціальній мережі Instagram: https://www.instagram.com/snet_chnu/


Контактні особи:

Ярослав Мельник – голова Студентського наукового економічного товариства


Андрій Тимчук – перший заступник голови Студентського наукового економічного товариства