Студентська конференція як формат заліку з нагоди річниці економічного факультету

В рамках святкових заходів до 52-річчя економічного факультету д.е.н. Галина Поченчук провела залік з курсу «Економічна історія» для студентів першого курсу спеціальності «Менеджмент» у форматі студентської конференції на тему «Україна: державність,
економіка, національна ідентичність». Студенти підготували презентації щодо історичних аспектів державотворення, економічного розвитку українських земель, а також зважаючи,
що третій четвер тижня – день вишиванки, дослідили особливості вишиванок та візерунків різних регіонів України. До заходу доєдналась заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи, к.е.н. Наталія Філіпчук, яка привітала студентів
та ще раз акцентувала увагу на важливості формування не тільки професійних, але й загальних компетентностей. Зокрема, здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку є необхідною для фахівця в будь-якій галузі, а економічної особливо, оскільки реальна незалежність країни неможлива без економічної.
Тематика і формат проведення заліку дозволяють поєднати навчальні цілі з патріотично-виховними. Збройна агресія росії доводить необхідність врахування уроків історії.
Дякуємо нашим збройним силам за можливість навчання!