Опитування студентів освітніх програм 073 “Менеджмент і адміністрування”

Шановні студенти, з метою покращення якості освітніх програм, просимо Вас пройти опитування щодо, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень, дотримання принципів академічної доброчесності.

Детальніше

Гостьова лекція від практиків

24 листопада 2021 року кафедрою економічної теорії менеджменту і адміністрування (координатор від кафедри – д.е.н. Білик Р.Р.) для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (1 та 2 курси) було організовано гостьову лекцію-дискусію на тему: «Сучасні вимоги ринку праці та управління персоналом» з фаховим топ-менеджером – співвласником ТОВ «ОЗЗІ ГРУП» Олексієм Назаровим.

Детальніше

Студентська онлайн-олімпіада з «Економічної теорії»

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці 30 листопада 2021 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича буде проведено Студентська онлайн-олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія».

Детальніше

Відбулася панельна дискусія: «Обговорення компетенцій ОП «Менеджмент і адміністрування»

Мотивація здобувачів вищої освіти до безперервного розвитку критичного мислення та актуальний зміст ОП, що відповідає потребам сучасного ринку – це must have сучасного надавача освітніх послуг.

Детальніше

Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Детальніше

Обговорення освітньої програми

В контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців з менеджменту є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу, компетентнісного.

Детальніше

Батьківські збори студентів І курсу спеціальності 073 «Менеджмент»

6 листопада 2021 року кафедрою економічної теорії, менеджменту і адміністрування проведено батьківські збори студентів І курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше

Оцінка освітніх програм студентами спеціальності 073 Менеджмент

Гаранти освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти д.е.н., доц. Поченчук Г.М. та д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Галушка З.І. і очолювані ними проектні групи одним із ключових напрямків своєї роботи визначають ретельне відстежування сприйняття механізмів впровадження освітньої програми основними стейкхолдерами – студентами….

Детальніше

Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Детальніше

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Механізм управління розвитком територій»

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Механізм управління розвитком територій» (27-29 жовтня 2021 р.). З колегами з Поліського  національного університету (завкафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління проф. Якобчук В.П.) та з інших навчальних закладів продовжується довготривала співпраця  щодо організації та проведення…

Детальніше