Відбулася чергова зустріч стейкхолдерів освітніх програм з менеджменту

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування тісно співпрацює з партнерами з Поліського національного університету (кафедрою економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління – зав. кафедри проф. Якобчук В.П. та кафедрою менеджменту організацій – зав. кафедри – доц. Присяжнюк О.Ф.). 15 березня відбувся Круглий стіл з обговорення освітніх програм з менеджменту, підготовлених до акредитації  у Поліському…

Детальніше

Міжнародне партнерство у формуванні освітніх програм з менеджменту: вичаємо європейський досвід

 Кафедра економічної теорії менеджменту і адміністрування протягом останніх років підтримує тісні партнерські стосунки з колегами з факультету економічних наук та публічного адміністрування Університету Штефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія). Це – публікація наукових статей, участь у науково-практичних конференціях, стажування викладачів. У ході підготовки до акредитації освітніх програм з менеджменту з’явився новий пріоритет – вивчення європейського…

Детальніше

Сучасні освітні інструменти розвитку професійних компетенцій студентів першого (бакалаврського рівня вищої освіти) спеціальності «Менеджмент»

Ідеальною сучасною формулою забезпечення формування загальних і фахових компетенцій є: формальна + неформальна освіта, щоб досвід, отриманий внаслідок саморозвитку доповнював той, який студенти здобувають у навчальних закладах. Неформальна освіта (навчання) – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка. Вона допомагає швидко і вчасно…

Детальніше

Пополяризуємо економічну освіту: підсумки регіонального вернісажу учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор».

Сьогодні економічна освіта – є необхідною умовою формування соціальних компетенцій, озброєння учнів навичками адаптації до соціальних змін. Зустрічі та робота над спільними проєктами викладачів економічного факультету з школярами посилюють економічну компетентність молоді та є дієвою профорієнтаційною комунікацією з майбутніми абітурієнтами. Доцентка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Тетяна ЗАВОЛІЧНА виступила співорганізатором проведення фінального етапу 7-го…

Детальніше

Студентоцентризм у пріоритеті підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»

З метою підвищення якості освіти здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» група забезпечення постійно модернізує ОП та шукає нові шляхи імплементації  студентоцентрованого  підходу. Дієвою формою реалізації студентоцентризму є побудова індивідуальних освітніх траєкторій студентів з використанням можливостей грантової та проєктної діяльності. Маємо нову історію успіху – 7 студентів бакалаврату спеціальності…

Детальніше

1 березня 2023 року Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) організувала Всеукраїнський Круглий стіл “Обгрунтування критеріїв оцінювання якості програм”

До складу ініціаторів проведення Круглого столу ввійшли: Директор УАРМБО доц. Горохова Л.П., голова Ради УРМБО проф. Данько Т.В., завідувач кафедри менеджменту КНЕУ проф. Сагайдак М.П., завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ проф. Галушка З.І.Головна ідея заходу – створити формат обговорення освітніх програм з менеджменту з метою підвищення їх якості на основі обговорення критеріїв…

Детальніше

Менеджмент в умовах війни: виклики та професійна майстерність – гостьова лекція-бесіда від практиків

Підготовка високоосвічених фахівців та набуття спеціальних компетенцій неможлива без практичного навчання в успішних професіоналів. Сьогодні професійна компетентність твориться в синергетичному взазаємозв’язку практичної реалізації як професійних здібностей так ділових якостей працівника. Власне тому, кафедрою економічної теорії, менеджменту і адміністрування систематично організовуються різноформатні зустрічі з практиками в сфері менеджменту. Студенти наочно можуть побачити позитивні результати успішного професіоналізму,…

Детальніше

Їх 41 і їм усім близько 20 років. Вік, коли усі ми проживаємо найкращі та найяскравіші події. Але одна подія 24 лютого 2022 року назавжди змінила їхнє життя

Їх 41 і їм усім близько 20 років. Вік, коли усі ми проживаємо найкращі та найяскравіші події. Але одна подія 24 лютого 2022 року назавжди змінила їхнє життя” – провідні французькі видання про успіхи та досягнення студентів першого в історії Франції франко-українського диплому у м. Мец. 10 листопада студенти спеціальностей “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Фінанси, банківська справа…

Детальніше

Свято знайомства з першокурсниками

4 листопада 2022 року відбулася зустріч-знайомство студентів-першокурсників спеціальності «Менеджмент» з колективом кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, студентською родиною та особливостями і «родзинками» їхньої майбутньої професії. До організації та проведення зустрічі долучилися найбільш активні студенти-менеджери третього курсу. Захід відбувався у розважально-інтелектуальному стилі «NEWTONE SHOW». Різноманітні конкурси дали можливість студентам проявити свої інтелектуальні та творчі здібності,…

Детальніше

Тримаємо курс на зміцнення громадянських якостей та формування фахових компетентностей менеджерів-першокурсників

Трендом модернізації вищої освіти України є – цілеспрямоване формування особистості громадянина на засадах органічного поєднання процесів з набуття професійних skills та громадянського виховання. Команда кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування провела інформаційну зустріч зі студентам груп 173-1 та 173-2 на тему: «Посилення громадянських якостей та фахових компетентностей студентів – інвестиції в могутність української держави». З…

Детальніше