ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО ОПП “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”

Протягом травня-червня 2023 року відбулась низка зустрічей гаранта освітньо-професійної програми “Управління персоналом та економіка праці” к.е.н., доцента Кобелі З.І. та членів проєктної групи д.е.н., професора, завідувача кафедри бізнесу та управління персоналом Лопатинського Ю.М., к.е.н., доцента Водянки Л.Д., к.е.н., доцентом Антоховою І.М. зі стейхолдерами Гайкою Крістіною – координаторкою кар’єрного хабу «ВОНА», генеральною директоркою компанії «Гавра» та Павловою Наталією – HR фахівцем «Resto group» й студентами групи 551УП – здобувачами даної ОПП Сторцун Катериною та Хортюком Владиславом, де обговорювався проєкт змін до програми.

До розгляду представлено зміни, які розроблені проектною групою. Упродовж місяця стейкхолдери, академічна спільнота та здобувачі мали можливість подати власні пропозиції до ОПП, що дозволить забезпечити запити роботодавців у контексті вимог ринку. Пропозиції від стейкхолдерів, академічної спільноти та здобувачів були обговорені на відкритому засіданні кафедри бізнесу та управління персоналом та ухвалені зміни до освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Галерея