Обговорення проєкту змін до ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (рівень вищої освіти – другий (магістерський))

Упродовж травня-червня 2023 року відбулися низка заходів, присвячених обговоренню змін у освітній програмі Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (рівень вищої освіти – другий (магістерський)) спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Дані заходи проводились за участі гаранта освітньої програми д.е.н., професора Зибаревої О.В., членів проектної групи д.е.н, доцента Вербівської Л.В., к.е.н. доцента Белей С.І., зовнішніх стейхолдерів:  Романа Петрова (власника Торгово-виробничої компанії «ПОКРІВЛЯ-ЦЕНТР»), Дмитра Ротара (директора ТОВ «Академія біржових технологій»), Дмитра Стрільчука (директора ТОВ «СТРІЛЬЧУК-ТРАНС»), Вадима Пріяна (директора ТОВ «ДІЗАЛ ГРУП)». Активну участь у процесі обговорення змін брали також внутрішні стейкхолдери Денис Мудряк і Тетяна Новак, які є  представниками студентських груп 5-го курсу (576-1 та 576-2) та студенти-магістри, які є здобувачами освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого (магістерського) рівня вищої освіти. До обговорення долучилась також й академічна спільнота.

     На заключній онлайн зустрічі та спільному засіданні кафедри за участі внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, які були організовані 22 червня 2023 року кафедрою бізнесу та управління персоналом (завідувач д.е.н., проф. Лопатинський Ю.М.) економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича до розгляду та затвердження були представлені запропоновані зміни й доповнення до освітньої програми, які розроблені проектною групою за участі стейкхолдерів та представників студентських груп. З оновленою ОПП усі зацікавлені сторони могли ознайомитися на сайті кафедри бізнесу та управління персоналом. Протягом травня-червня стейкхолдери, академічна спільнота та здобувачі мали можливість подати власні пропозиції до ОПП, що дозволять в майбутньому освоїти здобувачам оновленої освітньої програми основні практичні навички зі спеціальності, в майбутньому стати  компетентними й  конкурентоспроможними випускниками та фахівцями, щоб забезпечити сучасні запити роботодавців у контексті вимог ринку.

Галерея