Департамент соціальної політики міської ради інформує!

 З 07 серпня до 10 вересня 2023 року здійснюється прийом документів про заохочення іменними стипендіями Чернівецької міської ради молодих вчених за високі досягнення перед Чернівецькою міською територіальною громадою (далі – Стипендія). На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені (віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (у т. ч. кандидати наук, доктора філософії), та вчені віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі), які здійснюють свою діяльність у Чернівецькій міській територіальній громаді. Подання кандидатури на призначення Стипендії здійснюється шляхом клопотання закладу освіти за рішенням вченої (наукової, науково-технічної) ради. Кандидатом на призначення Стипендії може бути молодий вчений закладу вищої освіти в Чернівецькій міській територіальній громаді, який працює в таких напрямах:

1. Медичний напрям;

2. Суспільно-гуманітарний напрям;

3. Природничо-математичний напрям.

Для участі у відборі на призначення Стипендії, не пізніше 10 вересня 2023 року, заклади вищої освіти подають клопотання на призначення Стипендії до департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради та додають такі документи:

1) Подання на призначення Стипендії, в якому визначаються наукові досягнення кандидата за попередній календарний рік;

2) Витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради про висунення кандидата на призначення Стипендії, завірений підписом голови та секретаря ради;

3) Копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків завірених підписом власника (копію паспорта для фізичних осіб, які через свої переконання відмовляються від прийняття цього номера та мають відповідну відмітку в паспорті);

4) Довідку із закладу вищої освіти, що підтверджує місце роботи або навчання кандидата на Стипендію.

5) Матеріали, які засвідчують здобутки у науковій діяльності.

Пакет документів у паперовому вигляді подається до Департаменту за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, з понеділка до п’ятниці, з 09:00 до 17:00 (обід з 12:30 до 13:30) у 47 кабінет. Положення про заохочення іменними стипендіями Чернівецької міської ради молодих вчених за високі досягнення перед Чернівецькою міською територіальною громадою за посиланням:  http://surl.li/jvnbz