Курси підвищення кваліфікації молодих вчених та викладачів вищої освіти

Доцент кафедри економіко-математичного моделювання, голова ради молодих вчених економічного факультету Григорків М.В. з 5 по 9 червня 2023 року пройшла курси підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за програмою підвищення кваліфікації молодих вчених та викладачів вищої освіти «Педагогічно-дослідницька компетентність молодого науковця та викладача вищої школи: актуальні виклики і перспективи». Тематика лекційних та практичних занять була такою:

·                   Андрагогічна компетентність викладача ЗВО.

·                   Етичний аспект освітнього процесу у закладі вищої освіти крізь призму положень Етичного кодексу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

·                   Педагогічна майстерність молодого викладача вищої школи та використання активних методів навчання в освітньому процесі.

·                   Поняття академічної доброчесності в контексті якості дослідницької та освітньої діяльності.

·                   Здоров’язберігаючі технології особистості у освітній діяльності ЗВО.

·                   Статистика: оцінка параметрів. Машинне навчання. Класифікація та кластеризація.

·                   Англомовна компетентність у мовленні, письмі.

·                   Грантові можливості для українських учених та основи підготовки грантової заявки.

Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації – 30 годин (1 кредит). Підсумковий результат – свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Галерея