ОНЛАЙН-ДІАЛОГ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

4 травня 2023 року відбулась онлайн-зустріч викладачів та здобувачів кафедри обліку, аналізу і аудиту зі стейкхолдерами, на якій обговорювались сучасні проблеми та актуальні питання розвитку освітніх програм «Облік і оподаткування». Стейкхолдери висловили власне бачення щодо підсилення унікальності та слушні пропозиції з метою вдосконалення змістового наповнення освітньо-професійних програм. Здобувачі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» також активно долучились до процесу обговорення, висловлюючи колективну думку щодо подальшого посилення практичної спрямованості освітніх програм, що сприятиме підвищенню затребуваності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Галерея