Водянка Любов Дмитрівна (Liubov Vodianka)

 

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?user=se1I2qkAAAAJ&hl=uk

ReserchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vodianka-Liubov

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-6949-2016

Orcid ID: https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0001-8153-2532

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224309070

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: HR-технології, Організація інноваційних бізнес процесів управління start up, Планування та контроль соціально-економічних процесів, Управління персоналом

ОР магістр: Intelligent business (Інтелектуальний бізнес), Консалтинговий бізнес

ОР доктор філософії: Організація інноваційних бізнес процесів управління start up

Освіта та професійний розвиток:

2012 р. ‑ доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2011 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний університет харчових технологій, м. Київ, тема кандидатської дисертації: «Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості»

2006-2010 рр. – аспірантура, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ;

2000-2005 рр. – вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст;

Напрям наукових досліджень: інституційне середовище розвитку бізнес-процесів в умовах соціальних викликів

Сфера наукових інтересів:  інноваційний потенціал підприємств харчової промисловості, інтелектуальний бізнес, start up-система, HR-технології, бізнес-планування та планування соціально-економічних процесів

 Професійна активність:

 1. Участь у роботі регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних проектів регіонального розвитку 2021-2022 рр.
 2. Участь у робочій групі Чернівецької ОДА щодо вирішення проблемних питань діяльності мікро та малого бізнесу, 2021-2022 рр.
 3. Участь у робочій групі щодо лібералізації трудових відносин у складі Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Президентові України, 2021-2022 рр.
 4. Виконавець Міжнародного освітнього проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему». Проєкт передбачає проведення курсів перепідготовки для військовослужбовців та членів їх сімей за програмою «Організація та управління підприємницькою діяльністю» 2014-2022 рр.

 Гостьовий лектор:

Faculty of Economics and Business Administration (FSEGA) at Babeș-Bolyai University (UBB) in Cluj-Napoca (Romania), 14 April 2022 – 30 June 2022

Universitatea de Vest din Timişoara (Romania), 24 October 2022 – 28 October 2022

Faculty of Economics and Sociology at University of Lodz (Poland), 26 June 2023 – 7 July 2023

 Нагороди:

Грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2011 р.;

Почесна грамота Чернівецької міської ради, 2016 р.

Подяка голови Чернівецької обласної державної адміністрації, 2021 р.

 

Основні публікації:

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS – 3;  Web of Science – 3.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / Укл. : Кифяк В.І., Водянка Л.Д., Прокопець Л.В., – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2021. – 136 с.
 2. Інтелектуальний бізнес: в схемах і таблицях = Intelligent business: in diagrams and tables : навч. посібник для підготовки магістрів / Ю. Лопатинський, Л. Водянка, Л. Сибирка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 192 с.
 3. Водянка Л.Д. Кар’єра та технології працевлаштування. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Р.І. Грешка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с.
 4. HR-технології : навч. посібник / Зоряна Кобеля, Любов Водянка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 400 с.
 5. Водянка Л.Д. Бізнес-планування стартапу: від ідеї до провайдингу та комерціалізації. Організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 264 с.
 6. Водянка Л.Д. Сучасні HR-технології. Організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 264 с.
 7. Водянка Л.Д., Антохова І.М., Прокопець Л.В. Вплив цифровізації економіки на ринок праці України. Сучасні аспекти науки: V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. – Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021.188 с. С. 69-84
 8. Vodianka L., Prokopets L. Features of personnel management in the health care system. Science for modern man: physics, mathematics, chemistry, medicine, biology, ecology, agriculture, geology. Monographic series «European Science». Book 4. Part 5. 2021. P. 119-129
 9. Vodianka L., Stakhova N. DEVELOPMENT OF THE OUTPLACEMENT SYSTEM AS AN INNOATIVE METHOD OF HR TECHNOLOGIES. Anti-crisis management: global trends and national peculiarities: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 400 p. P. 75-90
 10. Водянка Л.Д., Кифяк В. І., Філіпчук Н.В. Поява нових професій на ринку праці в умовах цифровізації економіки. Інфраструктура ринку. 2021. № 52. С. 146-151
 11. Лопатинський Ю. М., Водянка Л. Д., Шелюжак І. Г. Аутплейсмент персоналу як необхідний елемент кадрової політики. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет.2021.№ 1-2(278-279).С.108-114.
 12. Водянка Л. Д., Скуляк В. М., Сторцун К. М., Чуса Г. І. Трансформація трудового законодавства України в умовах коронакризи. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 78–81.
 13. Stoliarchuk, Y., Tokar, V., Turolev, G., Vodianka, L., Shterma, T. (2021). Offshore Economy Tendencies And Challenges: Case Study Of Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice4(39), 335–348.
 14. Lopatynskyi , Kobelia Z., Vodianka L., Antokhova I., Halytskyi, А. (2021). Scenario Forecasting of Agriculture Institutional Transformation on Sustainable Development Base. Wseas Transactions on Environment and Development, 2021, Vo. 17. pp. 574-582
 15. Vodianka, L., Antokhov A., Podluzhna N., Antokhova I., Saichuk V., Kobelia Z. (2021) Influence of Structural Age Shifts of Population on Sectoral Structure of Employment. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5), 5018
 16. Kyfyak, V., Vinnychuk, O., Sybyrka, L., Vodianka, L. (2021). Measuring entrepreneurship determinants: empirical analysis.  Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal7(2), 40-58.
 17. Водянка Л. Д., Харовська А. В. Вплив цифрової економіки на тенденції сучасного ринку праці. Ефективна економіка. 2022. № 1.
 18. Водянка Л. Д., Суховецька Д. А., Занюк А. А. Поняття емоційного вигорання та його профілактика. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 49–53.
 19. Водянка Л. Д., Гринюк А.А., Філіпчук Н.В. Практика застосування аутплейсменту в українському бізнесі. Економіка та держава. 2022. № 7. С. 78–83.
 20. Водянка Л. Д., Ратушняк Д.В., Лусте О.О. Інноваційні методи підбору персоналу в умовах диджиталізації. Бізнес Інформ. 2022. № 1. С. 403–409.
 21. Водянка Л. Д., Антохова І.М., Ксьондз С.В. Фріланс як сучасна форма зайнятості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 8.
 22. Водянка Л., Кобеля З. Особливості формування та удосконалення соціально-психологічного клімату у підприємницьких структурах. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2023. С. 60-65
 23. Водянка Л., Паламарюк А. Практика застосування гейміфікації в HR. Ефективна економіка. № 2023
 24. Водянка Л., Кобеля З. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки. Агросвіт. № 5-6. 2023. С. 54-65