prokopets

Прокопець Людмила Володимирівна

Google аcademy (scholar.google):

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-4902-8552

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Аудит персоналу, Кадрове діловодство, Політика зайнятості та ринок праці, Регіональна економіка, Управління трудовим потенціалом, Внутрішньо-економічний механізм функціонування підприємств, Система технологій.

Освіта та професійний розвиток:

2022 рр. – доцент кафедри бізнесу та управління персоналом

2015 рр. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, тема кандидатської дисертації: «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств»

2012-2015 рр. – аспірантура, Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича.

2003-2008 рр. вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки.

Напрям наукових досліджень:  підвищення конкурентоспроможності підприємств

Сфера наукових інтересів: управління персоналом у різних сферах діяльності, регіональні аспекти розвитку територій, електронна торгівля в умовах нестабільності,  розвиток аудиту персоналу.

 

Нагороди:

Грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021 р.

 

Основні публікації:

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS.

Основні публікації за останні 5 років:

Монографії

1.Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III  (Prokopets L. THE ESSENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT AND ITS MAIN TASKS pp 87-95.)

2.Сучасні аспекти науки: V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021.188 с. (Водянка Л., Антохова І., Прокопець Л. Вплив цифровізації економіки на ринок праці України. С. 69-84)

3.Wissenschaft für den modernen Menschen: physik, mathematik, chemie, medizin, biologie, ökologie, landwirtschaft, geologie. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 5. 2021.PP 204. (Prokopets L.V., Vodianka L.D. FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE SYSTEM. pp.119-129)

Посібники

 1. Методичні рекомендації до міждисциплінарних курсових робіт для спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Ю.М. Лопатинський, С.В. Ксьондз, Л.В. Прокопець. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 62 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Prokopets-L.V.-Mizhdystsyplinarni-kursovi-roboty.pdf.
 2. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / Укл. : Кифяк В.І., Водянка Л.Д., Прокопець Л.В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2021. – 136 с.

          SCOPUS

1.Liudmyla V. Prokopets, Inna H. Kantsur, Lyubov Ye. Hats, Tetiana B. Kharchenko, Olha V. Smahlo. “APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET METHOD IN BUDGET MANAGEMENT”. International Journal of Management (IJM)-SCOPUS INDEXED JOURNAL. Volume 11. Issue 5. (May 2020). pp. 1027-1035. Available at:  http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_094.pdf

Фахові видання

 1. Прокопець Л.В., Остафійчук П.В. Ризики виникнення дефолту та шляхи його запобігання в контексті підтримки фінансової безпеки України Ефективна економіка. 2023. № 2. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1168/1177
 2. Головчак, Ю. В., Куцька, К. С., Залецька, І. О., & Прокопець, Л. В. (2023). Особливості та економіка електронної торгівлі: досвід для України в умовах економічної нестабільності. Академічні візії, (17). URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/234
 3. Прокопець Л. В., Кифяк В. І., Чуса Г. І. Аналіз впливу впровадження іноземного досвіду в сфері управління персоналом на національних підприємствах. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.105 http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/18.pdf
 4. Прокопець Л. В., Кифяк В. І. Розвиток електронної біржової торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10299. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/92.pdf

 1. Прокопець Л.В., Карп А.Г. Перспективи та особливості розвитку жіночого підприємництва. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 100-104. Available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4868&i=16
 2. Прокопець Л.В., Швець Н.М. Особливості органічного виробництва в Україні. Економічні студії. 2021. Випуск 1 (31). С.118-121. http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2021/1(31)_2021.pdf
 3. Прокопець Л.В., Сторцун К.М., Чуса Г.І. Електронний документообіг в Україні. Економіка та держава. 2021. № 5. С.87-91. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2021/17.pdf

9.Прокопець Л.В., Смола М.Р, Доліцой О.Ю. Проблеми та концепції ефективного розвитку підприємств аграрного сектору . Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». 2020. № 2 (58). С. 12-16. Available at:   http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/58_2020/58_2020.pdf

 1. Прокопець Л.В., Тодоріко І.М. Проблеми управління персоналом в закладах охорони здоров’я Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. 2020. № 42. Available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/42-2020
 2. Прокопець Л., Мартиненко М. Шляхи підвищення економічної ефективності аграрних підприємств. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ. Prešovská univerzita v Prešove. 2020. Str.315-322. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14
 3. Прокопець Л.В., Бабчук А.А., Рудько К.І. Вплив демографічних процесів на формування інвестиційного потенціалу України. Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР» 2019. № 5 (54). С. 65-70. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/54_2_2019/13.pdf
 4. 13. Прокопець Л.В., Малиш Л. Б., Аміхалакіоає І. Г. Бізнес планування у сфері підприємництва: проблеми та перспективи. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. Вип.29. С. 281-285. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/45.pdf
 5. 14. Прокопець Л.В. Овсієнко В.В. Дослідницькі підходи до аудиту персоналу. Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». Випуску 2 (51). С. 99-102. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/51_2019/21.pdf