Никифорак Валентина Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин;

Дисципліни: 

  1. Управління персоналом – 15
  2. Організація виробництва – 30
  3. Економіка праці та соціально трудові відносини – 30

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21, e-mail: nva_55@mail.ru

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Основні публікації:

  1. Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Антохова І.М. Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України. Інвестиції: практика та досвід.   №8.  С.  52-58. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6630&i=7
  2. Никифорак В.А., Мельник О.І., Белінська Ю.О. Коучинг – як інструмент управління персоналом. Ефективна економіка. 2019, №4 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/58.pdf
  3. Тодорюк С.І., Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.   Вип. І-II (69-70).  С. 210-215. http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2018/34.pdf
  4. Никифорак В.А., Никифорак О.Я. Довіра як провідний показник соціального капіталу. Міжнародний часопис «Релігія та Соціум». 2018. №3-4(31-32). С.42-47 http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6.-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%92.-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%9E..pdf 
  5. Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Мельник О.І. Бізнес – моделі в соціальному підприємництві. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. І-II (65-66). Економічні науки. С.114-124 http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_12.pdf
  6. Никифорак В.А Соціальне підприємництво: сутність і особливості розвитку. Економіка та суспільство. 2017. №8. http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/57.pdf
  7. Никифорак В.А., Никифорак О.Я. Социальное предпринимательство в Украине. Котентус. 2017. URL: http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA.pdf