lopatunskiy

Лопатинський Юрій Михайлович (Yurii Lopatynskyi)

 

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224937961

WoS ID https://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-2827-2016

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9125-7818

Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bTvFyQkAAAAJ&hl=uk

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Методологія наукових досліджень, Вступ до спеціальності, Інституційна економіка

ОР магістр: Корпоративне управління, Управління конкурентоспроможністю

ОР доктор філософії: Методологія наукових досліджень у підприємництві

 

Освіта та професійний розвиток:

2013 р. – завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом ЧНУ.

2008-2013 рр. – проректор  з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ЧНУ.

2007 р. – захист докторської дисертації на тему «Інституціональна трансформація аграрного сектора» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук, Інститут економіки та прогнозування НАН України.

2006 р. – завідувач кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вчене звання професора кафедри економіки підприємства – 2010 р.

2003-2006 рр. – докторантура Інституту економіки НАН України.

1993 р. – доцент кафедри фінансів Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Економічні проблеми підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах інтенсифікації» у Львівському сільськогосподарському інституті за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування організація управління народним господарством.

1983 р. старший економіст Чернівецького підприємства «Агропроменерго». З 1988 по 1993 рр. працював на посаді заступника директора  з економіки зазначеного підприємства.

Напрям наукових досліджень: інституційне середовище розвитку бізнес-процесів в умовах соціальних викликів.

Сфера наукових інтересів:  сталий аграрний розвиток з урахуванням дії детермінант недосконалості інституційного середовища національної економічної системи.

 

Професійна активність:

 1. Гарант ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОР – доктор філософії (PhD).
 2. Член редакційної колегії «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка».
 3. Науковий керівник кафедральних науково-дослідних тем: 2011-2015  рр. «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств» (0111U002507); 2016-2020 рр. «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (0116U001439); 2021-2025 рр. «Інституційне середовище розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах невизначеності» (0120U105379).
 4. Керівник від ЧНУ проєкту ТЕМПУС 2011-2014 рр. «Співробітництво універси­тетів з підприємствами на основі професій­ної підготовки у Вірменії, Грузії та Україні» («Cap4Com» 516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES).
 5. Учасник проєкту ТЕМПУС 2013-2016 рр. «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення» («PICASA» 544125-TEMPUS-AM-TEMPUS-SMGR).
 6. Учасник проєкту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (Чернівецький обласний підрозділ впровадження, 2017-2018 рр.).
 7. Учасник міждисциплінарної робочої групи з впровадження проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який реалізувався за підтримки DeutscheGeselschaftfur InternationalZusammenarbeit (GIZ) GmbH (2018 р.).

 

Нагороди:

 • Почесна Грамота МОН – 2006 р.
 • Відмінник освіти України – 2012 р.
 • Нагрудний знак МОН «За наукові та освітні досягнення» – 2020 р.

 

Основні публікації:

Автор понад 150 наукових праць, монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS – 4;  Web of Science – 2.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Lopatynskyi Yu., Shpykuliak O., Kyfyak V., Shelenko D., Diuk A. Socio-economic role and institutional capacity of family farms in the implementation of the sustainable development goals. Ekonomika APK. 2023. Vol. 30(3), pp. 18-28. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202303018
 2. Лопатинський Ю.М. Розвиток малого та середнього інклюзивного підприємництва. Ефективна економіка. 2023. №7. https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1837, https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.2
 3. Лопатинський Ю.М., Белей С.І., Кіндзерський В.В. Відтік людського капіталу в умовах асиметричного розвитку сільських територій. Ефективна економіка, 2023, № 5, DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.13, https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1556/1566
 4. Лопатинський Ю.М., Кіндзерський В.В., Остапенко С.В. Інституції в умовах глобальних змін. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка. 2022. Випуск 844. С. 3-10.
 5. Shylepnytskyi P., Zybareva O., Lopatynskyi Y. “People first” public-private partnership as an instrument for sustainable development of rural areas. Agricultural Economics and Rural Development, 2022, Volume 19, Issue 2, p. 193-204.
 6. Лопатинський Ю., Шпикуляк О., Шеленко Д., Кифяк В., Дюк А. Організаційно-інституційні практики посилення ролі селянських господарств у продовольчому забезпеченні населення в сучасних умовах. Аграрна економіка, 2022, Т. 15, №3-4. С. 3-13. http://agrarianeconomy.lnau.edu.ua/images/docs/ae_2022_15_3-4/AE-15_3-4_1.pdfhttps://doi.org/10.31734/agrarecon03-04.003
 7. SergeyYekimov,ViktoriiaNianko,IhorM Pistunov,Yurii Lopatynskyi, Shevchenko Valentyna. Improving the Quality of Transport Services of Urban Public Transport. Transportation Research Procedia, 2022, Volume 61, Pages 78-82. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146522000217. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.01.014
 8. Інтелектуальний бізнес: в схемах і таблицях = Intelligent business: in diagrams and tables : Навч. посібник для підготовки магістрів / Ю. Лопатинський, Л. Водянка, Л. Сибирка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 192 с. ISBN 978-966-423-652-9.
 9. Лопатинський Ю.М., Кобеля З.І., Галицький А.Е. Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях. Економіка АПК. 2021. №12 (28). С. 65-73. https://eapk.com.ua/web/uploads/pdf/ekonomika_apk_12_2021_p_65-73.pdf https://doi.org/32317/2221-1055.202112065
 10. Yurii Lopatynskyi, Zoriana Kobelia, Liubov Vodianka, Iryna Antokhova, Andzhei Halytskyi. Scenario Forecasting of Agriculture Institutional Transformation on Sustainable Development Base. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2021, Volume 17, Art. #55, pp. 574-582. https://wseas.com/journals/ead/2021/b125107-1368.pdf DOI: 10.37394/232015.2021.17.55. https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.55
 11. Nianko V., Purtov V., Yekimov S., Lopatynskyi Y., Nemtsova A. The problem of state support and increasing the investment attractiveness of agriculture. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, Volume 839, Agribusiness, Economics and Organization. 839 022007. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/839/2/022007. doi:10.1088/1755-1315/839/2/022007
 12. Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д., Шелюжак І.Г. Аутплейсмент персоналу як необхідний елемент кадрової політики. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: Збірник наукових праць, 2021, № 1-2 (278-279), С. 108-114. DOI:10.32680/2409-9260-2021-1-2-278-279-108-114
 13. Balukh, Vasyl; Lopatynskyi, Yurii. Ethnic and confessional relations in cross-border regions: a comparative analysis based on sociological research. Occasional papers on religion in Eastern Europe. 2020. Volume 40. Issue 3. P. 109-130. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss3/9/
 14. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М.Лопатинського. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. 132 с. ISBN 978-966-423-597-3.
 15. Лопатинський Ю., Кобеля З., Малицька А. Соціальне підприємництво як форма соціалізації економіки. У кн.: Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. С.242-268. ISBN 978-966-423-555-3.
 16. Лопатинський Ю.М., Кобеля З.І., Шелюжак І.Г. Людський капітал як невід’ємний чинник соціально-економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка. 2020. № 829. С.3-10. http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/131.
 17. Лопатинський Ю.М., Попович Н.М., Лопащук І.А. Економічна ефективність участі у кластерах потенційних учасників. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Збірник наук. праць. 2019. Випуск 820. С. 40-45. https://drive.google.com/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view.
 18. Лопатинський Ю., Галицький А. Екологічне аналізування сталого аграрного розвитку в умовах зміни клімату. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том No 4. С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.04.035.
 19. Yurii Lopatynskyi, Oleg Melnyk, Liudmyla Sybyrka, Anzhela Melnyk, Zoriana Kobelia. Directions of Enhancement of the Competitiveness of National Economy Agricultural Sector. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Scopus Journal. November 2019, Volume-8, Issue-4, Page No.: 8361-8365. https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4/
 20. Лопатинський Ю.М., Ушкаленко І.М. Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 17-27. http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/gCaCTnYpuO1jhTYIhjBX.pdf https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-3-1