Ксьондз Сергій Володимирович

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?user=se1I2qkAAAAJ&hl=uk

ReserchGate:https://www.researchgate.net/profile/VodiankaLiubov

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-6949-2016

Orcid ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3176-1596

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224309070

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Економіка підприємства та маркетинг, Економіка та організація виробництва, Управління витратами.

ОР магістр: Людський розвиток.

ОР доктор філософії:

 

Освіта та професійний розвиток:

2004 р. ‑ доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

1999 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів, тема кандидатської дисертації: «Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу» на прикладі Чернівецької області.

1995-1999 рр. – аспірантура, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці.

1983-1988 рр. – вища, Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет. Нині Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка праці», кваліфікація – економіст.

Напрям наукових досліджень: розвиток малого та середнього бізнесу на регіональному рівні.

Сфера наукових інтересів:  економіка підприємства, соціально-економічна та фінансова діагностика на локальному (обєктному) рівні, людський капітал та його розвиток, управління витратами на підприємствах та підвищення ефективності їх господарювання.

 

Професійна активність:

 1. Наукове консультування ПП «LEGO KITCHEN» з питань діагностування організаційних та економіко-фінансових аспектів діяльності 2021-2023 рр.

Нагороди:

 1. Почесна Грамота Чернівецької областної державної адміністрації  за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, досягнення у науковій діяльності та з нагоди 130-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 2. Грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  за багаторічну сумлінну працю і активну участь у громадському житті університету та з нагоди 135-ї річниці від дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 3. Подяка ректора Чернівецького національного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 40-річчя економічного факультету;
 4. Подяка Чернівецького міського голови за вагомі здобутки у галузі науки і техніки, особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну громадську діяльність та з нагоди 45-річчя від дня заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 5. Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обовязків та професійні досягнення, повязані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки, з нагоди Дня науки та 50-річчя від дня заснування економічного факультету.

 

Основні публікації:

Автор має низку наукових праць, зокрема: монографії, підручники/навчальні посібники та статті.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Підгірна В., Ксьондз С., Сеньовська Я. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. 2019. № 20. С. 64-70. http://www.agrosvit.info/pdf/20_2019/11.pdf  ISSN: 2306-6792

ICV 2018:57.42 https://journals.indexcopernicus.com/search/form

 1. Кобеля З.І., Ксьондз С.В., Мельник Я.В. Реінжиніринг комунікативної та організаційно-економічної систем засобами діджиталізації за умов детерміновасті зовнішнього середовища. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 137-144 http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5006&i=21
 2. Водянка Л. Д., Антохова І.М., Ксьондз С.В. Фріланс як сучасна форма зайнятості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 8.
 3. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020.132 с. (Розділи 1 та 2) ISBN 978-966-423-597-3:
 4. С. Тодорюк, С. Ксьондз Наукові підходи до формування системи реінжинірингу як інструменту перепроектування бізнес-процесів управління. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. С. 6-21  ISBN 978-966-423-597-
 5. С. Тодорюк, С. Ксьондз Реінжиніринг як інструмент вдосконалення бізнес-процесів. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. С. 22-48  ISBN 978-966-423-597-3
 6. Ксьондз С.В., Кифяк В.І., Кіндзерський В.В. Діагностика бізнес-проектів та бізнес- інжиніринг: навч. Посібник/ С.В. Ксьондз, В.І. Кифяк, В.В. Кіндзерський. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 400 с.