Кобеля Зоряна Ігорівна

 Google аcademy (scholar.google):

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=D3B9ecMAAAAJ&hl=uk

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-1143-2016

ReserchGate: https://www.researchgate.net/profile/Zoriana-Kobelia

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-5135-4402

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224313419

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Економіка праці та соціально-трудові відносини, HR-технології, Організація торгівлі, Організація виробництва, Демографія

ОР магістр: Рекрутинг персоналу

ОР доктор філософії: Обґрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків

Освіта та професійний розвиток:

2001 р – Вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст

2008 р. – Кандидат економічних наук, захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика на тему: «Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах»

2011 р. – Доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напрям наукових досліджень: теоретико-методологічні засади розвитку трудового потенціалу та соціального підприємництва в сучасних умовах

Сфера наукових інтересів:

людський розвиток, трудовий потенціал

розвиток соціального підприємництва

особливості організації торговельної діяльності

 

Професійна активність:

2019 р. – Членкиня «Центру співпраці з підприємцями», створеного на базі економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича http://cpe.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/20about

2020 р. – WYZSZA SZKOLA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY (Nowy Sacz, Poland) Тема:Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work at Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University (28 січня – 28 лютого, 2020). Сертифікат № від 28 лютого 2020 року

2021 р. – Наукове консультування підприємства ТОВ «МОТО ЕКСПЕРТ» (довідка від 29.11.2021 р.)

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?q=after:2023-05-09

2023 р. – ВНЗ Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, навчально-науковий інститут проєктів та підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за темами «Компетентністно-орієнтований підхід у підготовці сучасного фахівця», «Методика викладання у вищій школі», «Тренінгові технології та техніки у роботі викладача», «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів», «Дистанційні технології навчальної діяльності», «Інноваційні методики викладання дисциплін».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997 /00974-2023 від. 03 березня 2023 року (6 кредитів / 180 год.)

https://drive.google.com/file/d/1gM6c__4J1dJgGEewSSYODzR-vRjwp6KC/view?usp=sharing

 

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької обласної ради, 2021 р.

 

Основні публікації:

Основні публікації за останні 5 років:

Статті

 1. Vodianka, L., Antokhov A., Podluzhna N., Antokhova I., Saichuk V., Kobelia Z. (2021) Influence of Structural Age Shifts of Population on Sectoral Structure of Employment. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5), 5018 URL: https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5018

(Scopus)

 1. Lopatynsky Yu., Kobelia Z., Vodianka L., Antokhova I., Halytskyi, А. (2021). Scenario Forecasting of Agriculture Institutional Transformation on Sustainable Development Base. Wseas Transactions on Environment and Development, 2021, Vo. 17. pp. 574-582 URL: https://wseas.com/journals/articles.php?id=163

(Scopus)

 1. Verbivska, Liudmyla; Kobelia, Zoriana; Verhun, Antonina; Zerkal, Anastasila; Vikhtiuk, Andriy (2022) THEORETICAL Bases of Improvement of Mechanisms of Management of The Personnel of The Enterprise. Introducing the Journal Citation Indicator, 2022 Vo. 12. pp. 107-110

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000830963300020

(Web of science)

 1. Yurii Lopatynskyi, Oleg Melnyk, Liudmyla Sybyrka, Anzhela Melnyk, Zoriana Kobelia. Directions of Enhancement of the Competitiveness of National Economy Agricultural Sector. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Scopus Journal. November 2019, Volume 8, Issue 4, P. 8361-8365 URL:

https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9041118419.pdf

 1. Кобеля З.І. Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу / З.І. Кобеля, О.І.Мельник, О.П.Метліцька // Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 1. С.149-154. URL:

https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1812

 1. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Сеньовська Я.В., Човбан І.В. Інноваційна стратегія розвитку підприємства / Логос. Мистецтво наукової думки. Розділ: Економічні науки. – Випуск № 4 (червень, 2019). URL:

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/200

 1. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Сеньовська Я.В., Човбан І.В. Інноваційна стратегія розвитку підприємства. Науковий журнал «Логос». Мистецтво наукової думки. 2019. №4. С. 44-47.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/200/182

 1. Кобеля З.І., Мельник О.І., Метліцька О.П. Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №1. С. 149-154.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_30

 1. Кобеля З.І., Мельник Я.В. Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток. Економіка та держава. 2020. №7. С. 145-149.

: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4704&i=22

 1. Лопатинський Ю.М., Кобеля З.І., Шелюжак І.Г. Людський капітал як невід’ємний чинник соціально-економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка. 2020. № 829. С.3-10.

http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/131/93

 1. Кифяк В.І., Кобеля З.І., Мельник Я.В. Побудова динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги національної економіки України Економіка та держава. 2021. №2. С. 92-99.

http://www.economy.in.ua/pdf/2_2021/18.pdf

 1. Кобеля З.І., Тодорюк С.І., Сторцун К.М. Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 132-136

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4919&i=22

 1. Кобеля З.І., Ксьондз С.В., Мельник Я.В. Реінжиніринг комунікативної та організаційно-економічної систем засобами діджиталізації за умов детермінованості зовнішнього середовища. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 137-144.

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5006&i=21

 1. Лопатинський Ю.М., Кобеля З.І., Галицький А.Е. Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях. Економіка АПК. 2021. № 12. С. 65-73.

http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2021/12/ekonomika_apk_12_2021_p_65-73.pdf

 1. Кобеля З.І., Шелюжак І.Г. Застосування технології прелімінарингу при пошуку персоналу підприємств. БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022. (c. 409 – 414)

https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_409_414

 1. Кобеля З.І., Тодорюк С.І. Диджиталізація HR: майбутнє кадрового адміністрування. БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022. (c. 397 – 402)

https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_397_402

 1. Кобеля З. І. Особливості IT-рекрутингу на сучасному ринку праці. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.114

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5133&i=18

 1. Кобеля З.І., Тодорюк С.І. Перспективи розвитку підприємництва у сучасних умовах господарювання. Агросвіт. 2023. № 7-8. С. 95–106.

https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1349/1359

 1. Кобеля З.І., Тодорюк С.І. Згуртованість колективу в умовах карантину: вплив COVID-19 на організацію праці в Україні. Ефективна економіка. 2023. № 4.

https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1427/1437

 1. Водянка Л., Кобеля З. Особливості формування та удосконалення соціально-психологічного клімату у підприємницьких структурах. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2023. С. 60-65

https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1193/1202

 1. Кобеля З., Водянка Л. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки. Агросвіт. 2023. № 5-6. С. 54–65.

https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1212/1221

 1. Лопатинський Ю.М.,  Белей С.І., Кобеля З.І. Корпоративне управління сільськогосподарськими підприємствами холдингового типу. Агросвіт. 2023. №14. С. 3-12.

https://doi.org/10.3390/su132313027https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1790/1804

Монографії

 1. Кобеля З.І., Сибирка Л.А. Механізми розвитку смарт промисловості. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. С.47-69.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1439/1021_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y  .

 1. Кобеля З.І., Сибирка Л.А. Дослідження взаємозв’язків між вітчизняним об’ємом ринку E-commerce та факторами-детермінантами його росту та розвитку за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва: монографія. За ред. Ю.М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. С.88-99.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1439/1021_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y  .

 1. Лопатинський Ю., Кобеля З., Малицька А. Соціальне підприємництво як форма соціалізації економіки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред.. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. С.242-268.

https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2032/1/Lopatynskyi_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_2020.pdf

Методичні розробки

 1. Організація торгівлі: навчальний посібник / З.І.Кобеля, Л.А.Сибирка, О.І.Мельник. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 424 с (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

ISBN 966-7890-30-9

 1. HR-технології: навчальний посібник / уклад.: З.І.Кобеля, Л.Д.Водянка. Чернівці : Чернів.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича. 2022. 530 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

ISBN 978-966-423-692-5

 1. Обгрунтування економічних рішень і оцінювання ризиків: посібник-практикум. Чернівці: Чернів.нац.ун-т ім.Ю.Фельковича, 2023. 192 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)
 2. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» денної форми навчання Ю.М. Лопатинський, І.М. Антохова, З.І. Кобеля. Чернівці: Рута, 2019. 53 с.
 3. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» для студентів денної та заочної форм навчання / Ю.М. Лопатинський, І.М. Антохова, З.І. Кобеля. Чернівці: Рута, 2019. 54 с.
 4. Методичні рекомендації до складання звіту з виробничої практики з «Ринок праці та мотивування персоналу» для студентів спеціальності 051 Економіка / І.М. Антохова, З.І. Кобеля, Л.А.Сибирка. Чернівці: Рута, 2019. 42 с.
 5. Методичні рекомендації до складання звіту з виробничої практики з «Економіка та організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / І.М. Антохова, З.І. Кобеля, Л.А.Сибирка. Чернівці: Рута, 2019. 38 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини: метод. посібник для проведення семінарських та практичних занять / уклад.: З.І. Кобеля, С.І. Тодорюк, Л.Д. Водянка, Н.В. Філіпчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2019. 80 с.
 7. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» денної форми навчання Ю.М. Лопатинський, Зибарева О.В., Вербівська Л.В., З.І. Кобеля, 2023. 100 с.
 8. Методичні рекомендацій для підготовки здобувачів вищої освіти до єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у магістратуру: блок підприємництво / за заг.ред. Ю. Лопатинського, 2023, 192 с.
 9. Курсова робота (міждисциплінарна): навчально-методичний посібник / Укл. : Кифяк В.І., Кобеля З.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2023. 90 с.