Антохова Ірина Михайлівна (Antokhova Iryna)

 

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=RnpnxmsAAAAJ

Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-7766-3596

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Економіка підприємства, Економіка торгівлі, Ринок праці та політика зайнятості, Управління трудовим потенціалом

ОР магістр: Розвиток персоналу

 

Освіта та професійний розвиток:

2002 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та економіки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2000 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів, тема кандидатської дисертації: «Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти)»

1996-2000 рр. – здобувач, кафедра міжнародної економіки та економіки підприємства, м.Чернівці

1981-1986 рр. – вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка праці», кваліфікація – економіст

Напрям наукових досліджень: середовище розвитку бізнес-процесів в умовах соціальних викликів

Сфера наукових інтересів: зайнятість, ринок праці, якість життя населення, розвиток підприємництва, економіка торговельного підприємства

 Професійна активність:

Здійснює наукове консультування Національного природного парку «Гуцульщина» з 04.09.2017 по даний час (Довідка № 651/3 від 28.10.2019).

 

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької обласної ради, 2021 р.

 Основні публікації:

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Водянка Л. Д., Антохова І.М., Ксьондз С.В. Фріланс як сучасна форма зайнятості. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 8. https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/408/411
 2. Kyfyak V., Kindzerskyy V. and Antokhova I. Socio-Economic Determinants of Migration Processes and the Mechanism of Their Regulation. Review of Economics and Finance. Scopus. 2022. 20, pp. 269-276. DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.32 ISSN: 1923-8401 (Online) ISSN: 1923-7529 (Print) https://www.scopus.com/sourceid/21100915633 SJR 2021 0.121 CiteScore 2021 0.4
 3. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Прокопець Л.В. Вплив цифровізації економіки на ринок праці України: монографія / За заг. ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. – Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 188 с. С. 69-84 (розділ монорафії).
 4. Lopatynskyi Yu., Kobelia Z., Vodianka L., Antokhova I., Halytskyi , А. (2021).  Scenario Forecasting of Agriculture Institutional Transformation on Sustainable Development Base. Wseas Transactions on Environment and Development, 2021, 17. pp. 574-582 https://wseas.com/journals/articles.php?id=163
 5. Vodianka, L., Antokhov A., Podluzhna N., Antokhova I., Saichuk V., Kobelia Z. (2021) Influence of Structural Age Shifts of Population on Sectoral Structure of Employment. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5), 5018 http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5018
 6. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Прокопець Л.В. Вплив цифровізації економіки на ринок праці України: монографія / За заг. ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. – Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021.188 с.
 7. Antokhov A.A., Antochova I.M., Byndiu V., Popel L. FINANCIAL SECURITY OF FUNCTIONING OF THE BUSINESSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CHANGES // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ECONOMY 2(29), May 2020. РР. 27-33. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite
 8. Антохова І.М., Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Удосконалення нормативно-правового забезпечення України у сфері соціального підприємництва: досвід країн ЄС. Інвестиції: практика та досвід. № 4. С. 5-10. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2020/3.pdf
 9. Антохова І.М., Загарчук В.І., Клим О.С. Використання штучного інтелекту у торгівлі // Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ONLINE, № 15. Листопад, с. 1-8.
 10. Антохов А.А., Антохова І.М. Нормативно-правовий концепт та стратегічні передумови управління розвитком технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред.. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, С.162-173.
 11. Антохова І.М., Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Трудова міграція закордон у сучасних умовах трансформації економіки України // Науковий журнал «Інвестиції: практика та досвід» . № 9. 2019 рік. с. 52-58.
 12. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Підгірна В.С. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. № 8. С. 26-32 http://www.agrosvit.info/pdf/8_2019/6.pdf
 13. Антохова І.М., Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. №8. С. 52-58. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/58.pdf
 14. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А. Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення. Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». № 2. С. 29-34 http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2019/7.pdf
 15. Antohova I., Vodianka L., Sybyrka L. Financial strategy for enterprise development. Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. VII(34), I.: 205, 2019. PP.38-41
 16. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. 1. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. 383-400 p. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24170.pdf