ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНОФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

28 квітня 2023 року на економічному факультеті проведено науковий онлайн-семінар, результатами своїх досліджень на якому поділились: к.е.н. Світлана Белей, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом (тема доповіді: «Відтік людського капіталу в умовах асиметрій розвитку сільських територій України») та к.е.н. Андрій Вергун, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту (тема: «Аналіз фінансового стану підприємств за фазами їх життєвого циклу»). Модератор семінару: Володимир Запухляк, заступник декана факультету з наукової роботи.

У доповіді Світлани Белей виокремлено головні причини виникнення асиметрій розвитку сільських територій України, а проведений авторкою аналіз асиметрій засвідчив їх вплив на процес відтоку людського капіталу. Було зазначено, що ці аспекти пов’язані між собою і взаємодіють один з одним, тож для забезпечення розвитку людського капіталу та сільських територій необхідно вирішувати їх комплексно і системно. Відповідно, для мінімізації відтоку людського капіталу із сільських територій визначено низку дієвих тактичних і стратегічних заходів.

Андрій Вергун, у контексті розробки дієвих адаптивних інструментів порівняльного аналізу фінансового стану підприємств, ознайомив учасників семінару із власною методикою, котра враховує такий важливий фактор, як фаза життєвого циклу. Для порівняльного аналізу фінансового стану підприємств, які перебувають на різних етапах розвитку, запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process − AHP), що дозволить, зокрема, поєднувати якісні характеристики різних фаз життєвого циклу та кількісні фінансові показники.

У науковому заході прийняли участь представники усіх кафедр економічного факультету, активно долучившись до дискусії і обговорення оприлюднених ідей.

Галерея