Лекція гостьового лектора Лучка Михайла Романовича, доктора економічних наук, професора Ольшинського університету (м.Ольшин, Польська Республіка) на тему: “Податкове консультування в Польщі: теоретичний аспект та практичний досвід”

16 травня 2023 року у студентів групи 571 другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в рамках вивчення курсу з циклу професійної підготовки «Практикум Податковий консалтинг» відбулася гостьова лекція з Лучком Михайлом Романовичем, доктором економічних наук, професором Ольшинського університету (м. Ольшин, Польська Республіка) на тему: «Податкове консультування в Польщі: теоретичний аспект та практичний досвід»

Галерея