Галушка Зоя Іванівна
Галушка Зоя ІванівнаЗавідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Вченне звання, науковий ступінь: доктор економічних наук, професор
Освіта: економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка
Тематика наукових досліджень: соціалізація економіки; поведінкові аспекти в управлінні; соціальна відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства; соціальний капітал; стратегічне управління організаціями та їх підрозділами; управління проєктами.
Дисципліни: «Економічна теорія», «Стратегічне управління», «Управління проєктами», «Методика викладання економічних дисциплін», «Управлінські рішення»
Наукова-дослідна робота. Керівництво науковими темами кафедри «Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки»(2016-2020 рр.); Управління розвитком мікро- та макроекономічних систем в умовах нестабільності (2021-2025 рр.); керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів і докторантів; рецензування наукових праць; опонування кандидатських і докторських дисертацій.

Антохов Андрій Анатолійович
Антохов Андрій АнатолійовичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта:
У 2006 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність „Економіка підприємства”.
У 2007 році зацінчив юридичний фаультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
У 2007 році закінчив Ірпінську податкову академію, спеціальність «Фінанси та кредит»
Тематика наукових досліджень: проблеми становлення та перспективи розвитку, формування трудового потенціалу регіону, інноваційний розвиток регіонів в умовах становлення технолого – сингулярного етапу розвитку суспільства
Дисципліни: Економічна теорія, Самоменеджмент, Управління змінами

Білик Ростислав Романович
Білик Ростислав Романовичдоцент, доктор економічний наук

Науковий ступінь: доктор економічний наук
Посада: доцент
Вчене звання: доцент

Освіта: у 2000 році закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» і отримав кваліфікацію магістр економіки;
2008 рік - захист кандидатської дисертації на тему: «Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку» зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
2017 рік - захист докторської дисертації на тему: «Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Тематика наукових досліджень: процеси підвищення конкурентоспроможності регіонів України, теоретико-методологічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів в системі зміцнення їх економічної безпеки.

Дисципліни: Економічна теорія, Основи економічних знань, Корпоративне управління, Підприємництво і бізнес-культура

Грунтковський Володимир ЮрійовичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: у 2005 році закінчив магістратуру з відзнакою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Економіка підприємства».
10 грудня 2012 року захистив дисертацію на тему «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах ринкових трансформацій» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Тематика наукових досліджень: соціальна відповідальність бізнесу, соціальне підприємництво.
Дисципліни: «Соціальна відповідальність», «Державний сектор економіки», «Операційний менеджмент», «Менеджмент і маркетинг», «Економічна теорія».

Губатюк Ігор ВолодимировичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Освіта: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1983, 08 .00.01 – політична економія
Тематика наукових досліджень: Проблеми реалізації системи економічних інтересів у сучасному конкурентному середовищі
Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономічка, Економічна історія, Макроекономічний аналіз

Заволічна Тетяна Романівна
Заволічна Тетяна Романівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент

Тематика наукових досліджень: проблеми ефективності суспільних відносин у контексті нестабільності, питання земельного адміністрування, управління ресурсами ОТГ, прозорість процесів формування й розподілу місцевих бюджетів, зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування, проблеми інституційних перетворень у процесі трансформації економіки України, розвиток підприємництва в транскордонному регіоні.

Дисципліни: «Економічна теорія», «Лідерство і добробут», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна історія». «Вступ у спеціальність», «Менеджмент громадських організацій».

Запухляк Володимир Михайлович
Запухляк Володимир МихайловичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 1996 р.
Тематика наукових досліджень: Людський капітал, конкурентоспроможність мікро- і макросистем
Дисципліни: Управління персоналом, Комунікаційний менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент організацій, Менеджмент
Стажування: Кафедра економічної теорії Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 2014 р.

Клевчік Леонід Леонідович
Клевчік Леонід ЛеонідовичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: у 2010 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій». На кафедрі економічної теорії та менеджменту працює з 1 вересня 2010 року.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування ринку економічної інформації в умовах глобалізації”.
Сфера наукових інтересів: вплив трансформацій інституційної системи вітчизняного менеджменту на динаміку конкурентоспроможності національної економіки.
Дисципліни: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Основи економічної теорії”, “Інформаційна економіка”, “Менеджмент персоналу”.

Кравець Вячеслав ІвановичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституційна структура фінансового ринку України»
Сфера наукових інтересів: інституційна економіка, соціальні аспекти управління, мотивація економічної діяльності, сучасні концепції менеджменту, інституційна роль бізнесу в економіці.
Дисципліни: «Організаційні структури управління», «Адміністративний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Економіка»(для неекономічних спеціальностей).

Кузьмук Ігор Ярославович
Кузьмук Ігор ЯрославовичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: іноземний банківський капітал, фінансова глобалізація, фінтех, економічна теорія в ретроспективі.

Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Управління проектами, Проектний менеджмент, Менеджмент щоу-бізнесу

Лусте Олена Олегівна
Лусте Олена ОлегівнаАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта:
Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства».
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарський менталітет як інституціональний чинник соціально-економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.
Тематика наукових досліджень: економічна психологія, лідерство, HR-менеджмент, корпоративна культура
Дисципліни: «Організаційна культура», «Стратегічне управління», «Соціальна економіка», «Сталий розвиток», «Економічна теорія»

Поченчук Галина Михайлівна
Поченчук Галина Михайлівнадоцент, доктор економічних наук

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Тематика наукових досліджень: інституціональні чинники економічного розвитку, трансформаційні процеси в економічних системах, цифровізація економіки та управління, фінансова глобалізація, розвиток малого бізнесу

Дисципліни: «Економічна теорія», «Державне та регіональне управління», «Економіка і врядування», «Онови економічних знань», «Менеджмент малого бізнесу», «Фінансова економіка».

Сторощук Богдан Дмитрович
Сторощук Богдан ДмитровичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Освіта:
У 1996 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Спеціальність – Економіка підприємства.
Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.01.01 - Економічна теорія
Тема кандидатської дисертації „Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки”
Науковий керівник – д.е.н., проф. Комарницький І.Ф.
Спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захищена дисертація у квітні 2004 року.
Тематика наукових досліджень: історія становлення, фактори розвитку та сучасні особливості економічної влади і економічної політики держави, методологія системного підходу в економічних дослідженнях
Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Економічна політика, Системний підхід в економічній теорії, Сучасні економічні теорії, Публічне адміністрування

Терлецька Наталія Михайлівна
Терлецька Наталія Михайлівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: проблеми та перспективи розвитку систем менеджменту вітчизняних підприємств.

Дисципліни: «Менеджмент», «Теорія організації», Управління потенціалом підприємства».

Терлецька Юлія Олегівна
Терлецька Юлія Олегівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: антикризове управління промисловими підприємствами, проблеми інноваційної діяльності підприємств та систем управління якістю.

Дисципліни: «Теорія організації», «Управління якістю», «Управління інноваціями» «Менеджмент», «Економічна теорія».

Бойда Світлана Василівна
Бойда Світлана Василівнаасистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тематика наукових досліджень: Теоретичні та практичні аспекти формування потенціалу економічної системи; проблеми ситуаційного управління підприємствами; проблеми та шляхи впровадження інновацій на мікро та макроекономічному рівнях.
Дисципліни: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, ситуаційний менеджмент.