Галушка Зоя Іванівна
Галушка Зоя ІванівнаЗавідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Вчене звання, науковий ступінь: доктор економічних наук, професор; нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти»
Освіта: економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка
Тема докторської дисертації «Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності і суперечності»
Тематика наукових досліджень: соціалізація економіки; поведінкові аспекти в управлінні; соціальна відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства; соціальний капітал; стратегічне управління організаціями та їх підрозділами; управління проєктами; стейкхолдер-менеджмент.
Дисципліни: «Економічна теорія», «Стратегічний менеджмент», «Управління проєктами», «Людський і соціальний капітал», «Стейкхолдер-менеджмент»

Стажування, підвищення кваліфікації :
Кафедра економічної теорія та інтелектуальної власності (Житомирський національний агроекологічний університет), 2015 р.
Міжнародне стажування «ІІ інтернаціональний науково-практичний форум «Нова економіка», 1-10 листопада 2015 року; м. Краков (Польща) м. Кошіце (Словаччина).
Кафедра економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2020 р.).
Ягеллонський університет, м. Краків, Польща), «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності у закладах освіти: європейський досвід» з “22 ” квітня 2023 року по “28” травня 2023 р. Наказ №100 від 09.03.2023 р. Сертифікат SZFL-002406, 28.05.2023 р

Антохов Андрій Анатолійович
Антохов Андрій АнатолійовичПрофесор, доктор економічних наук

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Освіта:
У 2006 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність „Економіка підприємства”.
У 2007 році закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
У 2007 році закінчив Ірпінську податкову академію, спеціальність «Фінанси та кредит»
Тематика наукових досліджень: проблеми становлення та перспективи розвитку, формування трудового потенціалу регіону, інноваційний розвиток регіонів в умовах становлення технолого – сингулярного етапу розвитку суспільства
Дисципліни: Менеджмент, Самоменеджмент, Управління змінами, Управління проєктами, Менеджмент у фізичній терапії, Економічні основи соціального забезпечення.
Контактна інформація:
e-mail: a.antochov@chnu.edu.ua

Білик Ростислав Романович
Білик Ростислав Романовичдоцент, доктор економічний наук

Науковий ступінь: доктор економічний наук
Посада: доцент
Вчене звання: доцент

Освіта: у 2000 році закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» і отримав кваліфікацію магістр економіки;
2008 рік - захист кандидатської дисертації на тему: «Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку» зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
2017 рік - захист докторської дисертації на тему: «Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Тематика наукових досліджень: процеси підвищення конкурентоспроможності регіонів України, теоретико-методологічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів в системі зміцнення їх економічної безпеки.

Дисципліни: «Вступ у спеціальність», «Економічна теорія», «Бізнес-адміністрування. Практикум», «Корпоративне управління», «Підприємництво і бізнес-планування»,
«Конкурентоспроможність регіонів»

Грунтковський Володимир ЮрійовичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: у 2005 році закінчив магістратуру з відзнакою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Економіка підприємства».
10 грудня 2012 року захистив дисертацію на тему «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах ринкових трансформацій» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Тематика наукових досліджень: соціальна відповідальність бізнесу, соціальне підприємництво.
Дисципліни: «Соціальна відповідальність», «Державний сектор економіки», «Операційний менеджмент», «Менеджмент і маркетинг», «Економічна теорія».

Заволічна Тетяна Романівна
Заволічна Тетяна Романівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Освіта:
1989 р. – закінчила Тлумацький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку за спеціальністю “Бухгалтерський облік в с/г виробництві”.
1994 р. – закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Економіка і управління виробництвом”.
1999 р. – закінчила стаціонарну аспірантуру ЧНУ ім. Юрія Федьковича за за спеціальністю 08.01.01 – «Економічна теорія».
2006 р. – випускниця програми USAID “Управління зв’язками з громадськістю”, Міжнародний центр візитерів, Чикаго, США.
2015 р. - захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», тема: «Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні».

Тематика наукових досліджень: проблеми ефективності суспільних відносин у контексті нестабільності, питання земельного адміністрування, управління ресурсами ОТГ, прозорість процесів формування й розподілу місцевих бюджетів, зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування, проблеми інституційних перетворень у процесі трансформації економіки України, розвиток підприємництва в транскордонному регіоні.

Дисципліни: «Економічна теорія», «Лідерство і добробут», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна історія». «Вступ у спеціальність», «Менеджмент громадських організацій».

Контактна інформація:
e-mail: t.zavolichna@chnu.edu.ua

Запухляк Володимир Михайлович
Запухляк Володимир МихайловичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 1996 р.
Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування конкурентних стратегій фірми (на прикладі підприємств Івано-Франківської області)». Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг. Дисертація захищена у 2001 р.
Тематика наукових досліджень: людський капітал і HR-менеджмент; детермінанти конкурентних переваг організації; конкурентоспроможність мікро- і макросистем; адаптивність організації; корпоративна культура
Дисципліни: Менеджмент, Управління персоналом, Комунікаційний менеджмент, Менеджмент організацій, Антикризове управління
Стажування: міжнародне науково-педагогічне онлайн стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності у закладах освіти: європейський досвід» (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie), 2023 р.
Контактна інформація:
– робочий телефон: (0372) 526551
– e-mail: v.zapukhlyak@chnu.edu.ua

Клевчік Леонід Леонідович
Клевчік Леонід ЛеонідовичАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: у 2010 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій». На кафедрі економічної теорії та менеджменту  працює з 1 вересня 2010 року.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування ринку економічної
інформації в умовах глобалізації”.
Контактна інформація:
робочий телефон: (0372) 52-65-51
e-mail: l.klevchik@chnu.edu.ua
Студенту: години консультацій  Вівторок: 13.00 – 15.00.
Сфера наукових інтересів: вплив трансформацій інституційної системи вітчизняного
менеджменту на динаміку конкурентоспроможності національної економіки.
Дисципліни: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Економічна теорія”, “Інформаційний менеджмент”, “Управління персоналом”.

Кравець Вячеслав Іванович
Кравець Вячеслав ІвановичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституційна структура фінансового ринку України»
Сфера наукових інтересів: інституційна економіка, соціальні аспекти управління, мотивація економічної діяльності, сучасні концепції менеджменту, інституційна роль бізнесу в економіці.
Дисципліни: «Організаційні структури управління», «Адміністративний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Економіка»(для неекономічних спеціальностей).

Кузьмук Ігор Ярославович
Кузьмук Ігор ЯрославовичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: іноземний банківський капітал, фінансова глобалізація, фінтех, економічна теорія в ретроспективі

Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Управління проектами, Проектний менеджмент, Адміністративний менеджмент, Стартап менеджмент.

Лусте Олена Олегівна
Лусте Олена ОлегівнаАсистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта:
Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства».
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарський менталітет як інституціональний чинник соціально-економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.
Тематика наукових досліджень: економічна психологія, лідерство, бренд-менеджмент, корпоративна культура
Дисципліни: «Стратегічне управління», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегії успішного бізнесу», «Економічна теорія»
Контактна інформація:
e-mail: o.luste@chnu.edu.ua

Поченчук Галина Михайлівна
Поченчук Галина Михайлівнадоцент, доктор економічних наук

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Тематика наукових досліджень: інституціональні чинники економічного розвитку, трансформаційні процеси в економічних системах, цифровізація економіки та управління, фінансова глобалізація, розвиток малого бізнесу

Дисципліни: «Економічна теорія», «Державне та регіональне управління», «Економіка і врядування», «Онови економічних знань», «Менеджмент малого бізнесу», «Фінансова економіка».

Сторощук Богдан Дмитрович
Сторощук Богдан ДмитровичДоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Освіта:
У 1996 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Спеціальність – Економіка підприємства.
Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.01.01 - Економічна теорія
Тема кандидатської дисертації „Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки”
Науковий керівник – д.е.н., проф. Комарницький І.Ф.
Спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захищена дисертація у квітні 2004 року.
Тематика наукових досліджень: історія становлення, фактори розвитку та сучасні особливості економічної влади і економічної політики держави, методологія системного підходу в економічних дослідженнях
Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Економічна політика, Системний підхід в економічній теорії, Сучасні економічні теорії, Публічне адміністрування

Терлецька Юлія Олегівна
Терлецька Юлія Олегівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: антикризове управління промисловими підприємствами, проблеми інноваційної діяльності підприємств та систем управління якістю

Дисципліни: «Теорія організації», «Управління якістю», «Управління інноваціями» «Менеджмент», «Економічна теорія».
Години консультацій: середа: 11.00 - 13.00

Контакти: y.terlecka@chnu.edu.ua
Профілі в наукометричних базах:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ko-1lysAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7581-0409

Бойда Світлана Василівна
Бойда Світлана Василівнаасистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тематика наукових досліджень: Теоретичні та практичні аспекти формування потенціалу економічної системи; проблеми ситуаційного управління підприємствами; проблеми та шляхи впровадження інновацій на мікро та макроекономічному рівнях.
Дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, ситуаційний менеджмент.