ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: бакалавр з менеджменту
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту (менеджмент організацій і адміністрування)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: бакалавр з менеджменту (менеджмент організацій і адміністрування)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
спецальність для магістрів «Психологія ділового адміністрування»
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Аналітична економіка» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: бакалавр економіки (спеціалізація «Аналітична економіка»)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Аналітична економіка» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: магістр економіки (спеціалізація «Аналітична економіка»)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ОНП «Економіка» підготовки здобувачів третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 051 Економіка

Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.