Заволічна

Заволічна Тетяна Романівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

1989 р. – закінчила Тлумацький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку за спеціальністю “Бухгалтерський облік в с/г виробництві”.

1995 р. – закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Економіка і управління виробництвом”.

1999 р. – закінчила стаціонарну аспірантуру ЧНУ ім. Юрія Федьковича за  за спеціальністю  08.01.01 – „Економічна теорія”.

2006 р. – випускниця програми USAID “Управління зв’язками з громадськістю”, Чикаго, США.

Тематика наукових досліджень:  проблеми ефективності суспільних відносин у контексті змін до земельного адміністрування, прозорість процесів формування й розподілу місцевих бюджетів, зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування, проблеми інституційних перетворень у процесі трансформації економіки України, розвиток підприємництва в транскордонному регіоні.

Тема дисертаційного дослідження: „Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні”.

Дисципліни: «Економічна теорія», «Національна економіка», «Бізнес-культура», «Інституціональна економіка», «Аграрна економіка», «Лідерство і добробут»,  «Історія економіки та економічної думки», «Економічна історія».

Контактна інформація:
– e-mail: t.zavolichna@chnu.edu.ua, zavysia@gmail.com

Список публікацій:

 1. Заволічна Т.Р. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України / Б. О. Баласинович, Т. М. Гордіца, Т. Р. Заволічна // Банківська справа: Науково-практичне видання. – 1998. – №3 (21). – С. 55-58 ( 0,16 д.а.).
 2. Заволічна Т.Р. Інвестиційна політика держави: влив сучасного фондового ринку і банківського механізму / Т.М. Гордіца, Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького Університету: Збірник наукових праць. – Вип.25. Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 87-94 ( 0,43 д.а.).
 3. Заволічна Т.Р. Вплив сучасного фондового ринку і банківського механізму на інвестиційну політику держави / Т.М. Гордіца, Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького Університету: Збірник наукових праць. – Вип.26. Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 151-157( 0,43 д.а.).
 4. Заволічна Т.Р. Трансформація зарубіжного досвіду маркетингу нових послуг в діяльності комерційних банків та фондового ринку України / Б. О. Баласинович, Т. М. Гордіца, Т. Р. Заволічна // Вісник ХДПУ № 1: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Харків, 1998. – Ч. 2. – С. 138-142 ( 0,09 д.а.).
 5. Заволічна Т.Р. Роль фінансових посередників фондового ринку України в приватизаційних процесах / Т.Р. Заволічна // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал № 4. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1998. – С.170-174 ( 0,26 д.а.).
 6. Заволічна Т.Р. Проблема зайнятості населення України: вплив фондового ринку та банківської системи / Б. О. Баласинович, Т. М. Гордіца, Т. Р. Заволічна // Банківська справа: Науково-практичне видання. – 1999. – №4 (28). – С. 57-59 ( 0,09 д.а.).
 7. Заволічна Т.Р. Ефективний фондовий ринок як індикатор інвестиційної привабливості / Т.Р. Заволічна // Вісник Технологічного університету Поділля. Науковий журнал № 5, Ч.1: Економічні науки. – Хмельницький: Технологічний університет Поділля, 1999. – С. 64-66 ( 0,29 д.а.).
 8. Заволічна Т.Р. Проблеми формування фондового ринку та інститутів спільного інвестування / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 44: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 76-84 ( 0,66 д.а.).
 9. Заволічна Т.Р. Особливості впливу розвитку ринку цінних паперів на здійснення економічних і соціальних реформ у регіонах / Т.Р. Заволічна // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональне управління і місцеве самоврядування. Основи формування регіональної соціально-економічної політики: Щорічник наукових праць. Випуск XIV. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. – С.250-257( 0,30 д.а.).
 10. Заволічна Т.Р. Деякі макроекономічні закономірності прояву цінних паперів як об’єкта і засобу інвестування в перехідній економіці України / Т.Р. Заволічна, І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 65: Економіка. – Чернівці: Рута, 2000. – С.16-21 ( 0,40 д.а.).
 11. Заволічна Т.Р. Передумови та перспективи залучення інвестицій в економіку Чернівецької області шляхом інтеграції фондового ринку / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 113: Економіка. – Чернівці: Рута, 2001. – С.78-82 ( 0,63 д.а.).
 12. Заволічна Т.Р. Регіональний аспект у діяльності торговців цінними паперами / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. І. Економічні науки. – Чернівці: АНТ лтд., 2003. – С.170-175( 0,46 д.а.).
 13. Заволічна Т.Р. Роль Фондового ринку у контексті стратегії економічного зростання та Європейської інтеграції / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТУ: Вип. 3. Економічні науки. – Чернівці АНТЛТД, 2005. – С. 101-110( 0,66 д.а.).
 14. Заволічна Т.Р. Деякі нові підходи до ролі фінансових інструментів у контексті можливого вступу України до СОТ / Гордіца Т.М., Заволічна Т.Р // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ:.– Вип. І. Економічні науки. –  Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.317-325 ( 0,33 д.а.).
 15. Заволічна Т.Р. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку України в умовах глобалізації / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. –Чернівці: Рута, 2008. – 128с. С.43-48 ( 0,6 д.а.).
 16. Заволічна Т.Р. Проблеми реформування показників фондового ринку України в аспекті світової інтеграції / Т.Р. Заволічна, О.С. Марко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ. – Чернівці: Книги -ХХІ, 2008. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С.324-332 ( 0,33 д.а.).
 17. Заволічна Т.Р. Динаміка та суперечності фондових інструментів на фоні економічної кризи / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. –Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.97-102 ( 0,63 д.а.).
 18. Заволічна Т.Р. Проблеми реформування показників фондового ринку України в аспекті світової інтеграції / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Вип. ІІ. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – С.105-110 (0,6 д.а.).
 19. Заволічна Т.Р Оцінка проведення земельної реформи в Україні через призму соціологічних досліджень / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 623-626. Економіка. – Чернівецький національний університет, 2012. – С. 260-265(0,66 д.а.).
 20. Заволічна Т.Р. Новації адміністрування земельних відносин України / Т.Р. Заволічна // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Наукова спадщина Й.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»,  Чернівці: Чернівецький ун-т, 2013. –  С.87-90,  2013р(0,3 д.а.).
 21. Заволічна Т.Р. Проблеми ефективності суспільних відносин у контексті змін до земельного адміністрування / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 650-652, Економіка, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.224-229 (0,63 д.а.).
 22. Заволічна Т.Р. Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 669-671, Економіка. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. –  С.38-45  (0,43 д.а.).
 23. Tetyana Zavolichna Deshadowing of land market as a factor of ensuring of the national security of Ukraine / T.R. Zavolichna // Forum SCIENTIAE Oeconomia, Volume 2 (2014), No. 2. Security management,  Poland, p. 85-95 (a.d 0,56)  
 24. Заволічна Т.Р. Становлення фондового ринку як механізму накопичення і інвестування капіталів / Т.Р. Заволічна // Інвестиційна діяльність в України: проблеми розвитку та регулювання: Наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 квітня 1997 р. – Ч. І1. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.105-109 ( 0,37 д.а.).
 25. Заволічна Т.Р. Вплив розвитку цінних паперів України та структуру і формування доходів населення в сучасних умовах / Т.Р. Заволічна // Поділля. Збірник наукових праць. Випуск 3: Економіка праці. – Хмельницький: Технологічний університет Поділля; НВП «Евріка» ТОВ, 1999. – С. 36-39 ( 0,54 д.а.).
 26. Заволічна Т.Р. Деякі тенденції особливостей розвитку моделі ринку цінних паперів України в перехідній економіці / Т.Р. Заволічна // Промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура: Доповіді Х міжнародної науково-практичної конференції у трьох томах, 6-8 квітня 1999 р. – Т. 2. – Чернівці: Рута, 1999. – С.65-71 ( 0,32 д.а.).
 27. Заволічна Т.Р. Фондовий ринок в системі реформування економіки України / Т.Р. Заволічна // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції у двох томах, 4-6 квітня 2000 р. – Т. І. – Чернівці: МП “Юніверс ЛТД”, 2000. – С. 81-87( 0,43 д.а.).
 28. Заволічна Т.Р. Особливості та перспективи регіоналізації ринку цінних паперів / Т.Р. Заволічна // Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою: Наукові доповіді XIII міжнародної науково-практичної конференції,17-19 квітня 2002 р. ( 0,33 д.а.).
 29. Заволічна Т.Р. Деякі аспекти регіоналізації ринку цінних паперів / Т.Р. Заволічна // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник за матеріалами ХІІІ міжнародної науково –практичної конференції (9-10 квітня 2002 року, Чернівц). Вип ІІ. Економічні науки. У 2-х ч.– Чернівці: АНТ лтд., 2004. –Ч І. С. 263-267( 0,46 д.а.).
 30. 30. Заволічна Т.Р. Розвиток Фондового ринку України в контексті інвестиційної політики держави / Т.Р. Заволічна // Стратегія регіонального розвитку: методологія, формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації. МАТ XIV Міжнародної науково –практичної конференції – Чернівці: Рута, 2005,С.259-268 ( 0,52 д.а.).
 31. Заволічна Т.Р. Корпоратизація як необхідний механізм інституційного розвитку регіону / Т.М. Гордіца, Т.Р. Заволічна // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія механізми, інструментарій : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вип. 7. – Т.1. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.38-49 ( 0,3 д.а.).
 32. Заволічна Т.Р. Деякі проблеми формування фондового ринку в аспекті генезису інституційної системи сучасної економіки України / Т.Р Заволічна // Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С.70-74 ( 0,42 д.а.).
 33. Заволічна Т.Р. Членство в СОТ та можливості сталого розвитку в Україні / Т.М. Гордиця, Т.Р. Заволічна // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – С. 250-255( 0,33 д.а.).
 34. Заволічна Т.Р. Роль державного регулювання в посиленні взаємозв’язку фондового ринку і реального сектору економіки / Т.Р. Заволічна // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. –С.122-124 ( 0,21 д.а.).
 35. Заволічна Т.Р. Побудова інноваційної моделі економіки як запорука економічного розвитку України / Т.Р. Заволічна // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково –практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.) –Чернівці: Чернівецький університет, 2011. –  С.86-89( 0,18 д.а.).
 36. Заволічна Т.Р. Зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування / І.Б. Бабух, Т.Р. Заволічна // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В. – ХНУ імені В.Н. Карабіна, 2013. –С. 259- 263 ( 0,2 д.а.).
 37. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування Управлінський вплив держави на сферу земельних відносин в Україні
 38. Заволічна Т.Р. Деякі нові підходи до ролі фінансових інструментів у контексті можливого вступу України до СОТ / Гордіца Т.М., Заволічна Т.Р // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ:.– Вип. І. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.317-325 ( 0,33 д.а.).
 39. Tatyana Zavolichna, Iryna Zrybnieva. Features of innovative management of reformatory changes  in system of the land relations // The USV Annals of Economics and Public Administration / Volume 17, Issue 1 (25), 2017, p.79-86.  URL: http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/issue/current
 40. Zrybnieva Iryna, Zavolichna Tatyana. Perspectives to the liberalization of agricultural land market in Ukraine / Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3 (2017) No. 2 March. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/issue/view
 41. Заволічна Т.Р. Децентралізація в площині змін щодо управління земельними ресурсами// Заволічна Т.Р. Лунга А.В. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 39-41.
 42. Заволічна Т.Р. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : монографія / Т.Р. Заволічна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 210 с.