Заволічна

Заволічна Тетяна Романівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

 • 1989 р. – закінчила Тлумацький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку за спеціальністю “Бухгалтерський облік в с/г виробництві”.
 • 1994 р. – закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Економіка і управління виробництвом”.
 • 1999 р. – закінчила стаціонарну аспірантуру ЧНУ ім. Юрія Федьковича за  за спеціальністю  08.01.01 – «Економічна теорія».
 • 2006 р. – випускниця програми USAID “Управління зв’язками з громадськістю”, Міжнародний центр візитерів, Чикаго, США.
 • 2015 р. – захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», тема: «Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні».

Тематика наукових досліджень:  проблеми ефективності суспільних відносин у контексті нестабільності, питання земельного адміністрування, управління ресурсами ОТГ,  прозорість процесів формування й розподілу місцевих бюджетів, зміцнення фінансової ініціативи на рівні місцевого самоврядування, проблеми інституційних перетворень у процесі трансформації економіки України, розвиток підприємництва в транскордонному регіоні.

Дисципліни: «Економічна теорія»,  «Лідерство і добробут»,  «Історія економіки та економічної думки», «Економічна історія». «Вступ у спеціальність», «Менеджмент громадських організацій».

Участь в міжнародних програмах та грантах:

 • З 2019 р.  – регіональна координаторка проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії в партнерстві з Академією української преси та Міністерством освіти і науки України.
 • З 2018 р. – тренерка з модуля «Підвищення фінансової спроможності ОТГ в Чернівецькій області» Програми «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва і розвитку (Sida) та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).
 • З 2015-2017 р. – тренерка з навчального модуля «Суспільна співдія об’єднаних громад» проекту «Нове самоврядування, новий бюджет – польсько-українська школа публічних фінансів», україно-польський проект, № Договору RITA-2015-29, укладеного між Фондом «Edukacja dla Demokracji» як дотуючим, у рамках Програми „RITA – Przemiany w Regionie” та Фундацією Розвитку Місцевої Демократії, Малопольським Інститутом Територіального Самоврядування і Адміністрації (ФРМД МІТСіА), термін дії проекту з 01 квітня  2016 року по 30 листопада  2017 року.
 • З 2013 – 2016 рр. – PR-менеджер проєкту «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії», код MIS-ETC 1535, Спільна Операційна Програма Румунія – Україна – Молдова 2007 – 2013 фінансується Європейським Союзом через Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства, термін дії проекту з 19.12.2013 року по 31.12.  2016 року.
 • З 2013-2015 р. – проєктна менеджера проєкту «Зміцнення комунікації між людьми з вадами зору в транскордонному регіоні», MIS ETC код 1995 (Спільна операційна програма технічної допомоги ЄС  «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013»).

Організаційна та громадська діяльність:

 • З 2019 р.- голова профбюро економічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича
 • З 2020 р. – голова ревізійної комісії Чернівецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки районних та міських організацій Профспілки
 • З 1999 р. – профгрупорг кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ ім. Ю.Федьковича
 • З 2012 року – відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ ім. Ю.Федьковича
 • З 2019 р. – наставниця  273-1 групи
 • 2019 р. – наукова консультантка виконавчого комітету Чернівецької міської ради з питань розробки проєкту міського бюджету, програм соціально-економічного та інвестиційного розвитку міста Чернівці
 • З 1994 р. – координаторка НДО «Чернівецький прес-клуб ринкових реформ»

Підвищення кваліфікації, самоосвіта та саморозвиток:

 • 2017 р. – Сучавський університет імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія) з 07 по 24 лютого 2017р.Наказ ЧНУ ім..Ю.Федьковича №41-від від 06.02.2017р. (144 год), Сертифікат №2474 від 28.02.2017 про завершення науково-педагогічного стажування та підвищення кваліфікації
 • 2020 р – сертифікат «Основи користування MOODLE» (3 кредити/90 год.) /ЧНУ імені Юрія Федьковича.
 • 2020 р. – сертифікат (В2) Цифрограм./ Дія. Міністерство цифрової трансформації України.
 • 2020 р. – сертифікат курсу «Ефективні презентації» / «Вище», «Gohigher»
 • 2020 р.  – сертифікат курсу «Онлайн-інструменти та інтерактивні методи навчання» / IREX
 • 2020 р. – сертифікат курсу «Емоційний інтелект» / IREX
 • 2020 р. – сертифікат курсу «Інтеграція медійної грамотності в уроки» /IREX
 • 2020 р. – сертифікат курсу «Медіаграмотність для освітян» /IREX

Контактна інформація:


Список останніх публікацій:

Монографії

 1. Заволічна Т.Р. З-136 Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : монографія.   Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017.  210 с. ISBN 978-966-423-387-0
 2. Заволічна Т.Р. Лібералізація ринку сільськогосподарських земель України в аспекті соціалізації економічного розвитку. Економічний та управлінський потенціал економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с. С. 390-403.
 3. Заволічна Т.Р., Запухляк В.М. Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку конкурентоспроможного аграрного сектору економіки України, розділ 3.3. в колективній монографії Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія / Д 381 за ред.. З.І. Галушки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 304 с. ISBN 978-966-423-353-5     

Підручники, навчальні посібники

 1. Галушка З.І., Антохов А.А., Заволічна Т.Р., Сторощук Б.Д., Соболєв В.О., Лусте О.О., Кузьмук І.Я., Поченчук Г.М.  Економічна теорія для бакалаврів. Чернівці: «Місто», 2016.
 2. ГалушкаЗ.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С.  Економічна теорія. Практикум. Чернівці, 2016.

Статті

 1. Заволічна Т.Р. Особливості «земельних відносин» в полі досліджень економічної теорії.  Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб.наук.пр. Випуск 773-774. С.8-11. Черн.нац.ун-т  ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2016.- 191 с.
 2. Tatyana ZAVOLICHNA, Iryna ZRYBNIEVA: FEATURES OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF REFORMATORY CHANGES  IN SYSTEM OF THE LAND RELATIONS.   The USV Annals of Economics and Public Administration / Volume 17, Issue 1 (25), 2017, p.79-86 (ISSN 2285-332) Румунія, Сучава «Особливості інноваційного управління реформаторськими змінами в системі земельних відносин»)/ (in Eng.) / The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 17 №1 (2017) / Google Scholar, Index Copernicus http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/issue/current
 3. Zrybnieva Iryna, Zavolichna Tatyana “Perspectives to the liberalization of agricultural land market in Ukraine” (Зрибнєва І., Заволічна Т. «Перспективи до лібералізації ринку сільськогосподарських земель в Україні» / (in Eng) / «Baltic Journal of Economic Studies» Vol. 3 (2017) No. 2 March / Google Scholar, Index Copernicus /                       Web of Science. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F2lnxo1pdZ9Gfa44PHj&page=1&doc=1 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/issue/view,
 4. Заволічна Т.Р., Зрибнєва І.П., Заволічна К.Р., Зрибнєва К.С. Сучасні підходи до управління ресурсами об’єднаних територіальних громад. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ. 2019. Вип. II (74). Економічні науки. – 220 с. – С. 18-27. ISSN 2310-8185 Index Copernicus: ICV 2016: 48.25. http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/2019_2/
 5. Tetyana Zavolichna Deshadowing of land market as a factor of ensuring of the national security of Ukraine / T.R. Zavolichna // Forum SCIENTIAE Oeconomia, Volume 2 (2014), No. 2. Security management,  Poland, p. 85-95 (a.d 0,56).
 6. Заволічна Тетяна: «Провідний досвід транскордонної співпраці в розвитку комунікацій громад»  електронний бюлетень: 1/2016 Спільного технічного секретаріату програми ЄС « Румунія – Україна – Республіка Молдова» , www.ro-ua-md.net/ 1/12016.
 7. Заволічна Тетяна: «Партнерство органів влади та засобів масової інформації у просуванні реформ» Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. Наукова думка. квітень 2016 р. http://buk-visnyk.cv.ua

Тези

 1. Заволічна Т.Р.  Роль інформації в умовах сучасних  аграрних перетворень в Україні.  Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє.  Матеріали ІІІ міжн. Шумпетерівської конференції 21-22 жовтня 2016.  Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 100-113.
 2. Заволічна Т.Р., Шекета Р.В. Особливості розвитку транскордонного співробітництва в контексті соціалізації регіонів.  Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. Матеріали ХХIII міжн.-практ.конференції 20-22 травня 2016 року.  Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 98-101.
 3. Заволічна Т.Р., Лунга А.В. Децентралізація в площині змін щодо управління земельними ресурсами. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.).  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017  96 с.  С. 39-41.
 4. Zrybnieva I., Zavolichna T. Marketing management of medical organization.Natural Science Readings: abstracts book. May 18, 2018. Sosnowiec-Bratislava, 2018. P. 80-81. ISBN 978-80-89654-46-8, EAN 9788089654468. https://drive.google.com/file/d/1of2Bg3HhcZHJ, _RiQeZbvJPY6MVCYe9WR/view
 5. Zavolichna T.,  Zrybnieva К. The project management aspects of cross-border cooperation Natural Science Readings: abstracts book. May 30-31, 2019. Bratislava P. 123-127 ISBN 978-80-89654-46-8 EAN 9788089654468 https://drive.google.com/file/d/1reB_0qZAy9udmfwZ6zCZyShj59MBw0cz/view
 6. Заволічна Т.Р., Онеску О.І., Зрибнєва К.С. Аспекти відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в України. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. Міжн. наук.-практ. конференції (29-30 квітня  – 1 травня 2020 року). Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 2020. 200с. С.76-78.
 7. Заволічна Т.Р., Федорюк М.С. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин.  Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції : матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених-економістів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 квітня 2016 року) (IC YESS 2016).  Чернівці. ЧНУ, 2016.  144 с.  С. 21-24.  
 8. Заволічна Т. Децентралізація та зміни в управлінні земельними відносинами.  Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки: матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017р).  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 160 с. – С. 58-62.
 9. Заволічна Т.Р., Сокіл О.І. Принципи антикризового управління банками.  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 року. Економічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 74 с.  С. 61-63.
 10. Заволічна Т.Р., Колодрібська К.В. Інноваційні тенденції в управлінні земельними відносинами.  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 року). Економічні науки.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 74 с.  С. 35-37.