terlecka

Терлецька Юлія Олегівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 2004 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах».

Тематика наукових досліджень: антикризове управління промисловими  підприємствами.

Дисципліни: «Економічна теорія», «Ринкова інфраструктура», «Менеджмент», «Управління якістю», «Управління інноваціями».

Стажування, підвищення кваліфікації: 2012 р., кафедра менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ

Студенту: години консультацій Вівторок: 14.00-16.00

Контакти: y.terlecka@chnu.edu.ua

Основні публікації: опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій. У тому числі:

Навчально-методичні посібники

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки до проведення ділової гри на тему: „Організація та менеджмент нової справи”. – Чернівці, 2004. – 17с.
 2. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економіка України (Модульна програма). – Чернівці: Рута, 2005. – 32с.
 3. Белінський П.І., Терлецька Ю.О. Менеджмент виробництва (Методичні матеріали). – Чернівці:Рута, 2005. – 38с.
 4. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Курсова робота з менеджменту: Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 36с.
 5. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Чемісова Н.А. Курсова робота з менеджменту: Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами КМСОНП. – Чернівці: Рута, 2008. – 28 с.
 6. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Управління якістю (Модульна програма). – Чернівці: Рута, − 56 с.
 7. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Менеджмент (Модульна програма). – Чернівці: Рута, − 54с.
 8. Асистентська практика: методичні вказівки / В.О.Соболєв, Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 36 с.
 9. Терлецька Ю.О. Управління інноваціями // Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. – Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.264-312.
 10. Терлецька Ю.О. Управління якістю / Ю.О.Терлецька, Н.М.Терлецька // Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – С.276-328.
 11. Дипломна робота з менеджменту (ОКР «Бакалавр»): методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці, 2015. – 27 с.
 12. Виробнича практика з менеджменту: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці, 2016. – 25 с.
 13. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці, 2017. – 128 с
 14. Курсова робота з менеджменту :  методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укл.: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Никифорак  О.Я.; Чернівці, 2017.- 32 с.

Навчальний посібник з грифом МОН України

 1. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. 3-є вид., без змін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, − 248 с.

 Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей:

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Управлінське консультування як елемент інфраструктури сучасного менеджменту // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – С.292-299.
 2. Терлецька Ю.О. Економічна криза як закономірність циклічного розвитку економіки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005. – С.28-31.
 3. Терлецька Ю.О. Антикризове управління та стратегія підприємства як засіб виживання в умовах перехідної економіки // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005.- Вип. ІV. Економічні науки. Ч.1. – С.287-293.
 4. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Теоретико-методологічні засади превентивного антикризового управління промисловим підприємством // Регіональна економіка. – 2005.- №4. – С.59-65.
 5. Терлецька Ю.О. Концепція розвитку організаційних структур управління підприємствами в умовах ринкової трансформації економіки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С.97-102.
 6. Терлецька Ю.О. Антикризова діагностика підприємства: методи, способи та умови застосування // Вісник Донецького університету: Науковий журнал. Серія В: Економіка і право. – Донецький національний університет, 2006, №1, том 2. – С.504-509.
 7. Терлецька Ю.О. Аналіз рівня менеджменту як основа оцінки якості системи управління на сучасному підприємстві // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006.- Вип. І. Економічні науки. – С.145-150.
 8. Терлецька Ю.О. Роль діагностики в антикризовому управлінні підприємством // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006.- Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 284-291.
 9. Терлецька Ю.О. Методичний підхід до виходу підприємства з передкризового та кризового стану // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2006.- Вип. ІV. Економічні науки. – С.217-226.
 10. Терлецька Ю.О. Оцінка економічної спроможності підприємства як елемент системи антикризового управління // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.- Вип. І. Економічні науки. – С. 260-265.
 11. Терлецька Ю.О. Механізм антикризового регулювання на підприємстві на основі оцінки його економічної спроможності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328-329. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С.70-76.
 12. Терлецька Ю.О. Сучасні інструменти вдосконалення антикризового управління на підприємстві // Агроінком.—— №5-6. — С.68-73 .
 13. Терлецька Ю.О. Використання системи економічних моделей при розробці стратегії структурного оздоровлення підприємства // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. Вип. ІІІ.  – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.286-295.
 14. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства та деякі особливості антикризового управління // Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 27 січня 2004 року. – Чернівці: Рута, 2004. – С.376-380.
 15. Терлецька Ю.О. Антикризова стратегія підприємства в умовах ринкової трансформації // Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону: Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 25-26 березня 2005 року. – Чернівці: Рута, 2005. – С.536-540 .
 16. Терлецька Ю.О. Організаційно-економічні засади антикризового управління підприємством // Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі. – Чернівці: Рута, 2006. – С.187-216.
 17. Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: технологія та сучасні інструменти // Генезис інституційної системи сучасної економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 16-17 листопада 2006 року. – Чернівці: Рута, 2007. – С.100-103.
 18. Терлецька Ю.О. Діагностика діяльності як передумова безкризового функціонування підприємства // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка, 2007, Ч.1. – С.355-357.
 19. Терлецька Ю.О. Використання системи економічних моделей при розробці стратегії структурного оздоровлення підприємства // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструменти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т 2. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.217-221.
 20. Терлецька Ю.О. Методичні питання оцінки економічної спроможності підприємства // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 15-16 травня 2007 року. – С.226-228.
 21. Терлецька Ю.О., Романов В.В. Кризовий стан підприємства: сутність, рівні, типи // Маркетинг у сферах та галузях економіки регіону: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів і молодих учених. – Чернівці: Рута, 2007. – C.103-104.
 22. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Розпізнавання криз і методика передбачення банкрутства підприємства: аналіз зарубіжного досвіду // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007, С. 3-6.
 23. Терлецька Ю.О. Методи прогнозування кризових ситуацій на підприємстві. – // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – Вип. І. Економічні науки. – С. 145-153.
 24. Терлецька Ю.О., Леван Т.Г., Рибаченко О.Ю. Концепція TQM як ефективний спосіб управління сучасним підприємством // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. –– Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – Вип.ІІІ. Економічні науки. – С. 330-336.
 25. Терлецька Ю.О. Неплатоспроможність як суттєва ознака прояву кризової ситуації на підприємстві // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. –– Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – Вип. ІV. Економічні науки. – С.161-167.
 26. Терлецька Ю.О. Державне регулювання системи антикризового управління підприємством: специфіка та суперечності реалізації // Генезис інституційної системи транзитивних економік: Матеріали ХХVIII  міжнародної науково-практичної конференції. – м.Чернівці, 7-8 травня 2008 р. –  Чернівці: Рута, 2008. – C. 148-149.
 27. Терлецька Ю.О. Реструктуризація як спосіб реформування підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка». Випуск 26. – Ужгород, 2008 – С. 127-131.
 28. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Профілактика кризових ситуацій як передумова виживання підприємства у довготривалій перспективі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 38-43.
 29. Терлецька Ю.О., Ластавчук С.О., Лей Т.К. Формування економічної стратегії підприємства на основі оцінки економічної спроможності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – Вип. І. Економічні науки. – С.221-228.
 30. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В., Юрійчук І.М. Диверсифікація підприємницької діяльності як стратегія антикризового управління // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції. „Інституційна природа ринкових трансформацій”, 15-16 жовтня 2009 р.- Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.156-158.
 31. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В. Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). Економічні науки – С. 181-188.
 32. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В. Легалізація тіньової зарплати: переваги, недоліки та заходи протидії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41) Економічні науки – С. 126-133.
 33. Терлецька Ю.О. Іванюк В.В. Теорія криз та її роль у пізнанні циклічної динаміки підприємства // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера», 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.134-137.
 34. Терлецька Ю.О. Формування ефективної системи антикризового менеджменту на вітчизняних підприємствах // Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг. ред. доц. Запухляка В.М.] – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С.59-77.
 35. Терлецька Ю.О., Аксентійчук А.Я. Діагностика підприємства як нова управлінська технологія / Ю.О.Терлецька, А.Я.Аксентійчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І (45). Економічні науки. – С.182-188.
 36. Терлецька Ю.О. Критерії декомпозиції кризових станів підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.161-166.
 37. Терлецька Ю.О. Життєвий цикл інновацій: сучасні підходи та перспективи розвитку // Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки». – м.Чернівці, 26-27 вересня 2013 р. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – C. 64-65
 38. Терлецька Ю.О. Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій / Ю.О.Терлецька, В.В.Іванюк, В.Р.Литвинюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. І (53). Економічні науки. – С.238-245.
 39. Терлецька Ю.О. Тенденції функціонування операційної системи підприємства як чинник забезпечення його конкурентних переваг / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька, О.В.Білецька // Матеріали науково-практичного круглого столу «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». – м.Чернівці, 17-18 жовтня 2014 р. –  Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.56-57.
 40. Терлецька Ю.О. Залежність конкурентних позицій підприємства від стадії життєвого циклу його операційної системи / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька, І.І.Колков // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи». – м.Чернівці, 20-22 травня 2016 р. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С.141-142
 41. Терлецька Н.М. Вплив життєвого циклу суб’єкта господарювання на його конкурентоспроможність // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія [за заг. ред. проф.Галушки З.І.] – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С.75-89.
 42. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Стратегічні перспективи модернізації системи пенсійного  фонду України// Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 80-82.
 43. Terletska Y. Innovative activity as a tool for adaptation of subjects of managing to conditions of the unstable external environment // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. –  2017.- № 786.- С.65-70.
 44. Терлецька Ю.О. Чинники формування життєздатності суб’єкта господарювання в контексті теорії сталого розвитку / Н.М. Терлецька, Ю.О.Терлецька // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – м.Чернівці, 20 березня 2018 р. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С.210-213.
 45. Терлецька Ю.О. Інновації як чинник конкурентоспроможності промислових підприємств / Ю.О.Терлецька, Ю.М.Ємець // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід». – м.Київ, 18 травня 2018 р. – Київ: КНЕУ, 2018. – С.161-164.
 46. Терлецька Ю.О. Криза як етап життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання / Ю.О.Терлецька, Н.М.Терлецька // Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». – м.Чернівці, 3-4 жовтня 2018 р. –  Чернівці: ЧНУ, 2018. -С.64-67.
 47. Терлецька Ю.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирового комплексу в умовах невизначеності зовнішнього середовища / Ю.О.Терлецька, Ю.О.Бачинська, В.І.Марчук // Економіка та суспільство. – Вип. № 14. – 2018. – С.533-538.
 48. Терлецька Ю.О. Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві / Ю.О.Терлецька  // Молодий вчений. – Вип. № 3(55). – 2018. – С.712-715.