Кафедрою ведеться активна робота щодо розширення міжнародної діяльності та урізноманітнення її видів і напрямків.

У 2018 році д.е.н., проф. Галушка З.І. і к.е.н., доц. Поченчук Г.М. взяли участь у конкурсі «Ф85 − сьомий спільний конкурс науково-дослідних проєктів Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень для фінансування у 2019-2020 роках». Цього ж року д.е.н., проф. Галушка З.І. була запрошена до складу Спеціалізованої Вченої ради DH 32.521.03-15 при Молдавській Економічній Академії для проведення захисту докторської дисертації Мовфле Ірини «Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці в умовах регіонального розвитку» (14.09.2018 року).

У рамках Громадської школи дієвих практик ЄС (Рівень B: Інтелектуальна власність) з 4 по 9 червня 2018 р. викладач кафедри, к.е.н. Кузьмук І.Я. прийняв участь у заходах, проведених у Польщі та Німеччині, котрі були завершальним етапом чотиримісячного навчання в Україні в галузі інтелектуальної власності (в контексті Угоди про асоціацію ЄС-Україна).

У 2017-2019 рр. к.е.н., доц. Лусте О.О. брала участь в реалізації спільного норвезько-українського проєкту “Internal Control and the COSO framework: Application to the University Sector”, метою якого була підготовка та апробація дистанційного навчального он-лайн курсу «Внутрішній контроль за стандартами COSO». Партнери проекту: Університет Норд (Норвегія), Тернопільський національний економічний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

К.е.н. Заволічна Т.Р. у 2019-2021 рр. була регіональним координатором проєкту«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який реаалізовувася Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Доц. Запухляк В.М., доц. Сторощук Б.Д. та к.е.н., асист. Грунтковський В.Ю. у 2018-2021 рр. (як і у попередні роки) проводили заняття для слухачів курсів перепідготовки військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей за програмою «Організація та управління підприємницькою діяльністю», які проводяться на економічному факультеті ЧНУ в рамках реалізації норвезько-українського проєкту «Перепідготовка військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей в Україні» (згодом «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»), що фінансується Міжнародним фондом соціальної адаптації та Міністерством іноземних справ Королівства Норвегії.

Наукове стажування за кордоном пройшли у різний час такі працівники кафедри:

– д.е.н. Антохов А.А., Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University, м. Новий Сонч (Польща), січень-лютий 2020 р.

– д.е.н. Поченчук Г.М., Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, м.Рига (Латвія), липень-серпень 2020 р.

– к.е.н. Заволічна Т.Р., університет Штефана Чел Маре, м. Сучава (Румунія), липень-серпень 2021.

– д.е.н. Поченчук Г.М., університет Штефана Чел Маре, м. Сучава (Румунія), липень-серпень 2021.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування неодноразово виступала співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема:

1) IV Міжнародна Шумпетерівська конференція «Наукова спадщина Йозефа Шумпетера та сучасність: погляд із минулого в майбутнє», 3-4 жовтня 2018 р., м. Чернівці.

2) Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : Міжнародний науково-практичний форум, 25 жовтня 2018 р., ЖНАЕУ, м. Житомир .

3) Міжнародна науково-практична конференція «Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості», 19 квітня 2019 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ;

4) Міжнародна науково-практична конференція «Механізм управління розвитком територій», 27-29 жовтня 2021 р., Поліський національний університет, м. Житомир.

За 2018-2020 роки в рамках різних програм та проектів студенти спеціальності «Менеджмент» навчалися в закордонних університетах та інституціях, зокрема:

1) Хмельницький Б. – семестрове навчання за програмою Erasmus+ КА 1 в університеті Норд (Норвегія) з 08.01.2018 по 15.06.2018 р.

2) Величко М. − семестрове навчання за програмою Erasmus+ КА 1 в університеті Норд (Норвегія) з 08.01.2020 по 15.06.2020 р.

3) Матійчак Б. − семестрове навчання за програмою Erasmus+ КА 1 в університеті Норд (Норвегія) з 08.01.2020 по 15.06.2020 р.

Щороку студенти спеціальності «Менеджмент» приймають участь в Школі соціального підприємництва, яка проводиться на базі економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича спільно з Інститутом доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія). Починаючи із 2020 р., школа проходить он-лайн із використанням платформ дистанційного навчання.

Протягом 2019-2021 рр. працівники кафедри були співавторами таких закордонних колективних монографій: The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations : collective monograph. − Daugavpils : Daugava Print;

Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. – Multiauthored monograph. – Poland: Publishing House “Baltija Publishing”.

Також за цей період опубліковано 13 статей у закордонних наукових виданнях (10 з яких – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus / Web of Science).