Міжнародна діяльність кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Кафедрою ведеться активна робота щодо розширення міжнародної діяльності. Співробітники кафедри беруть участь у координації та реалізації проектів, що фінансуються Європейським Співтовариством через Спільну операційну програму «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013», зокрема Волощук О.А. – «Європейський досвід у боротьбі з ерозією ґрунтів» MIS ETC 1591, Заволічна Т.Р. – «Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі» MIS ETC 1934 та «Зміцнення комунікацій між людьми з вадами зору в транскордонному регіоні» MIS ETC 1995, Саєнко О.С. – «Програма пропаганди здорового способу життя «Вибір молоді – спорт» MIS ETC 2000.

Проф. Галушка З.І. взяла участь у ІІ міжнародному науково-практичному форумі «Нова економіка», присвяченому 400-річчю політичної економії (м. Краків (Польща)), 1-10 листопада 2015 року), а також пройшла стажування у академічній спільноті М. Балудянського та української асоціації науковців з економіки (м. Краків (Польща), м. Кошіце (Словаччина)) 1-10 листопада 2015 року. Викладачами кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування опубліковано 22 закордонних публікації (Польща, Молдова, Румунія, Казахстан, Словаччина, Росія).

Кафедра веде активну роботу по підготовці і проведенню міжнародних наукових Шумпетерівських форумів. У 2014 році організувала круглий стіл з проблем конкурентоспроможності регіонів, на які запрошуються вчені-економісти з інших вишів України.

У 2016 році викладачі кафедри Запухляк В.М., Грунтковський В.Ю. та Саєнко О.С. проводили заняття за програмою курсу «Організація та управління підприємницькою діяльністю» в рамках реалізації норвезько-українського проекту «Перепідготовка військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей в Україні», що фінансується Міжнародним фондом соціальної адаптації та Міністерством іноземних справ Королівства Норвегії.

Протягом 2016 року співробітники кафедри приймали участь в координації та реалізації таких проектів:
Волощук О.А. – «Європейський досвід у боротьбі з ерозією ґрунтів» MIS ETC 1591 (фінансуються Європейським Співтовариством через Спільну операційну програму «Румунія-Україна-Республіка Молдова»;

Заволічна Т.Р.:
1) Тренер з навчального модуля «Суспільна співдія об’єднаних громад» проекту «Нове самоврядування, новий бюджет – польсько-українська школа публічних фінансів», україно-польський проект, № Договору RITA-2015-29, укладеного між Фондом «Edukacja dla Demokracji» як дотуючим, у рамках Програми «RITA – Przemiany w Regionie» та Фундацією Розвитку Місцевої Демократії, Малопольським Інститутом Територіального Самоврядування і Адміністрації;
2) PR-менеджер проекту «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії», код MIS-ETC 1535, Спільна Операційна Програма Румунія – Україна – Молдова 2007 – 2013 фінансується Європейським Союзом через Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства.

У вересні 2016 року 3 магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» отримали грант та пройшли 7-денне наукове стажування в Інституті доктора Яна-У. Сандала (Осло, Норвегія).

Протягом січня-червня 2016 року за програмою Erasmus+ K1. «Навчальна мобільність» один магістр спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» пройшов семестрове навчання в Університеті Норд (Будо, Норвегія) за спеціальністю “Sustainable Management”.

У весняному та осінньому семестрі 2016 року студенти спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» прослухали англомовні курси «Соціальне підприємництво», «Інноваційний менеджмент» та «Менеджмент послуг» та прийняли участь в Міжнародній школі соціального підприємництва, яка проводилася на базі економічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича норвезьким професором доктором Яном-Урбаном Сандалом (Інститут доктора Яна-Урбана Сандала, Норвегія).

Працівники кафедри були співавторами таких закордонних колективних монографій: «Economic and law human resources management issues»: Collective monograph. – Caricom, Barbados, 2016 (доцент Антохов А.А.), «National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine». Collective monograph. – Vol. 2. Kielce, Poland (доцент Поченчук Г.М.).