Колектив кафедри обліку, аналізу і аудиту

Ковальчук Тетяна Миколаївна
Ковальчук Тетяна Миколаївназавідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: ТФЕІ

Тематика наукових досліджень: Проблеми розвитку теорії та методології економічного аналізу

Дисципліни: Теорія економічного аналізу; Стратегічний аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Історія бухгалтерського обліку; Вступ у спеціальність

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародна програма наукового стажування "Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання" Міжнародний університет Шиллера, Франція, м.Париж (18-28 квітня 2017 рік)

Вергун Андрій Іванович
Вергун Андрій Івановичдоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія та практика економічного аналізу

Дисципліни: Аналіз господарської діяльності; Бухгалтерський облік (теорія); Бухгалтерський облік; Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень; Організація аналітичної роботи; Вступ у спеціальність.

Стажування, підвищення кваліфікації:
1. Організатор: Вища соціально-економічна школа м. Пшеворськ, Польща, 2018р.
Тема: "Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу"
2. Організатор: "U-LEAD з Європою" м. Київ, Україна, 2019 рік.
Тема: "Фінансовий аналіз сценаріїв інвестиційних проектів за допомогою програмного забезпечення COMFAR"

Косташ Тетяна Вікторівна
Косташ Тетяна Вікторівнадоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Управлінський облік, Звітність підприємств

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Никифорак Ірина Іванівна
Никифорак Ірина Іванівнадоцент кафедри

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічний наук

Освіта: ЧНУ ім.. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теоретико-методологічні засади аудиту

Дисципліни: Облікова політика, Бухгалтерський облік, Організація і методика аудиту, Стратегічний управлінський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародна програма наукового стажування "Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання" Міжнародний університет Шиллера, Франція, м.Париж (18-28 квітня 2017 рік)

Михалків Алла Анатоліївна
Михалків Алла Анатоліївнав.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація внутрішнього контролю

Дисципліни: Облік у банках, Облік видів економічної діяльності, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту, Облік і оподаткування в зарубіжних країнах

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Терен Галина Миколаївна
Терен Галина Миколаївнаасистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Фінансовий аналіз

Дисципліни: Бухгалтерський облік (основи); Аналіз господарської діяльності; Основи наукових досліджень в обліку і аналізі; Облік на підприємствах малого бізнесу

Бонарев Володимир Валерійович
Бонарев Володимир Валерійовичасистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аудит витрат

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік (теорія), Технологія нарахування соціальних виплат, Облік у бюджетних установах, Облік і оподаткування фізичних осіб, Бухгалтерський облік та аналіз в туристичній діяльності

Танасієва Марина Миколаївна
Танасієва Марина Миколаївнаасистент

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аналіз природоохоронної діяльності

Дисципліни: Внутрішньогосподарський контроль, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Місцеві податки, Теорія економічного аналізу, Аналіз господарської діяльності

Стажування, підвищення кваліфікації: Науково-педагогічне стажування для викладачів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (29 жовтня – 29 листопада 2019 р.), м. Новий Сонч, Польща

Охрімовський Олександр Васильович
Охрімовський Олександр Васильовичдоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми розвитку бюджетного обліку і контролю в Україні

Проданчук Михайло Андрійович
Проданчук Михайло Андрійович

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет

Тематика наукових досліджень: Бухгалтерський облік у системі управління бізнесом

Дисципліни: Організація бухгалтерського обліку і оптимізація оподаткування; Облік і звітність в оподаткуванні; Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; Основи наукових досліджень у бухгалтерському обліку, аналізі і аудиті; Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу.

Рабіч Ольга Михайлівна
Рабіч Ольга Михайлівнастарший лаборант

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Саблук Петро Трохимович
Саблук Петро Трохимовичакадемік НААН

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень: Глобальні проблеми аграрної науки

Марут Сільва Георгіївна
Марут Сільва Георгіївнапроректор, головний бухгалтер ЧНУ

Вчене звання, науковий ступінь: доцент

Рилєєв Сергій Володимирович
Рилєєв Сергій Володимировичдоцент кафедри обліку ЧТЕІ КНТЕУ
Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Теорія і практика фінансового аналізу
Столяр Людмила Георгіївна
Столяр Людмила Георгіївнакандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Освіта: ЧТЕІ КНТЕУ

Тематика наукових досліджень: облік витрат в управлінні підприємством, розвиток податкового та бухгалтерського обліку в сучаних умовах господарювання

Стажування, підвищення кваліфікації: проходила стажування в Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (The Stefan cel Mare University in Suceava) та Трансільванському університеті (Transilvania University of Brasov), Румунія, м. Сучава (січень 2017р.), Старопольській вищій школі (м.Кельце, Польща) і Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща), січень 2018 р.