nikiforak

Никифорак Ірина Іванівна

Посада: в.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічний наук

Освіта: ЧНУ ім.. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теоретико-методологічні засади аудиту

Дисципліни: Аудит, Організація і методика аудиту, Облік і аудит, Стратегічний управлінський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Контактна інформація: i.nykyforak@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Ковальчук Т.М., Никифорак І.І. Облік і аудит: Рек. м-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2014. – 504 с.
  2. Никифорак І.І. Сучасні тенденції формування структури вітчизняної системи обліку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. І (53). Економічні науки. – С.342-352.
  3. Никифорак І.І. Проблеми дефініції предмета аудиту // Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 86-89.