ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування (120 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Облік і оподаткування»
підготовки здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування (90 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Облік і оподаткування»
підготовки здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування (90 кредитів)