Кузь Василь Іванович

Кузь Василь Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства
Освіта: Буковинська державна фінансова академія

Дисципліни, що викладаються: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством; Управлінський облік; Податкова система; Документування та звітність у системі соціального забезпечення; Соціальний аудит та інспектування в системі соціального захисту; Основи бухгалтерського обліку в релігійних організаціях

Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (Університету менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія). Тема: «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning» (Нові технології та інновації у вищій освіті. Активне викладання та навчання). Термін стажування: 25.07.2019 р. – 25.10.2019 р. Міжнародний сертифікат No. 1-22/48-19. Кількість навчальних кредитів (годин): 5 кредитів ECTS (150 годин).
 2. Universitatea «Ștefan cel Mare» Suceava (Університет «Штефан чел Маре», м. Сучава, Румунія). Тема: «Contabilitate şi fiscalitate în ţările UE» (Бухгалтерський облік і оподаткування в країнах Європейського Союзу). Термін стажування: 15.04.2019 р. – 28.04.2019 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 2 кредити ECTS (60 годин). Сертифікат виданий «Universitatea «Ștefan cel Mare» Suceava».
 3. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Кількість навчальних кредитів (годин): 2 кредити ECTS (60 годин).
Контактна інформація:

v.kuz@chnu.edu.ua

Список публікацій

 1. Кузь В.І. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 224 с.
 2. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 418 с.
 3. Yakymova, L. & Kuz, V. (2019). The use of discriminant analysis in the assessment of municipal company’s financial health. Economics and Sociology, 12(2), 64-78. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-2/4. URL: https://www.economics-sociology.eu/files/4_666_Yakymova_Kuz.pdf.
 4. Yakymova, L., Novotná, A., Kuz, V., & Tamándl, L. (2022). Measuring industry digital transformation with a composite indicator: A case study of the utility industry. Journal of International Studies, 15(1), 168-180. doi:10.14254/2071-8330.2022/15-1/11. URL: https://www.jois.eu/files/11_1184_Yakymova%20et%20al.pdf.
 5. Євдокименко В.К., Кузь В.І. Особливості аудиту фінансових результатів в умовах розвитку інформаційного суспільства. Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. Чернівці: Книги – ХХІ, 2019. Випуск 15. 140 с. С. 34-46.
 6. Попова В.Д., Кузь В.І. Удосконалення обліку дебіторської заборгованості у контексті формування інформаційного забезпечення управління платоспроможністю суб’єкта господарювання. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 4(21). С. 104-109. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/4_21_ukr/20.pdf
 7. Кузь В.І. Особливості побудови системи аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2020. Випуск 55-2. С. 100-108. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/17.pdf
 8. Кузь В.І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів. Бізнес Інформ. 2021. №6. C. 197-204. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-197-204. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-6_0-pages-197_204.pdf
 1. Кузь В.І. Розкриття інформації про діяльність суб’єктів економічних відносин в умовах розвитку інформаційного суспільства. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф., 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. 356 с. С. 95-96. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/95-1.pdf.
 2. Kuz V. Accounting in the Development of the Digital Economy. International symposium «Experience. Knowledge. Contemporary Challenges» 8th Edition «Back to the Future. Social-economic Challenges and Perspectives» May 27th-28th, 2021 Bucharest, Romania. 975 p. 752-765 pp. ISBN: 978-606-8716-59-6 URL: https://www.artifex.org.ro/wp-content/uploads/2021/09/Simpozion-UAB_Mai-2021_Program.pdf.
 1. Кузь В.І. Методичні підходи до аналізу податкового навантаження на основні показники діяльності суб’єкта господарювання. Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, March 1-2, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, 163 p. С. 130-133. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2022/03/Proceedings-March-1-2-2022.pdf