АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

24 жовтня 2023 року на кафедрі обліку, аналізу і аудиту відбулась зустріч зі здобувачами освітньої програми «Облік і оподаткування» з метою обговорення питання  «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ в ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ» та проблем її досягнення.

Модератор зустрічі к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту І.І.Никифорак підняла такі питання:

1) значення академічної доброчесності у забезпеченні якості вищої освіти;

2) нормативне забезпечення дотримання академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича;

3) види порушень та відповідальності за порушення академічної доброчесності;

4) якість академічного письма та недопущення плагіату під час написання наукових робіт.

Усі присутні мали змогу поглибити свої знання щодо змісту положень Етичного кодексу та Правил дотримання академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Інформаційні збори для студентів 21травня 2021 року

ПЛАНИ ЗАХОДІВ

Анкетування «Академічна доброчесність»

Анкетування «Рівень задоволеності навчання на ОПП»

Галерея